Valitsus otsutas moodustada komisjoni haldusreformi ettevalmistamiseks

Vabariigi Valitsus otsutas moodustada komisjoni haldusreformi ettevalmistamiseks ja elluviimise koordineerimiseks. Komisjonis osaleb ka Linnade Liidu esindaja, kelleks on tegevdirektor Jüri Võigemast.

Komisjoni ülesanne on koordineerida haldusreformi ettevalmistamist ja rakendamist ning võttes arvesse eksperdikomisjoni hinnanguid, kujundada seisukohad ja esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud haldusreformi seaduse eelnõu ja teiste vajalike seadusemuudatuste kohta, sealhulgas:
1) haldusreformi põhimõtted ja ajakava;
2) haldusreformi seaduse eelnõu ja teised seadusemuudatused;
3) kohaliku omavalitsuse üksuste tehtud kohaliku omavalitsuse üksustele esitatavatele kriteeriumidele vastavuse hindamine;
4) haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine nende kohaliku omavalitsuse üksustepuhul, kes ei vasta kohaliku omavalitsuse üksustele esitatavatele kriteeriumidele ja kes ei ole algatanud haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühe aasta jooksul pärast hindamistulemuste heakskiitmist.

Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
1) saada riigi- ja omavalitsusasutustelt tööks vajalikke dokumente ja muid andmeid;
2) kaasata küsimuste lahendamisse ministeeriumide, teiste riigiasutuste ja ametkondade spetsialiste ja eksperte, valdkonna asjatundjaid ning teisi isikuid.

Tagasi eelmisele lehele