Välissuhted

Eesti Linnade Liidu välissuhete eesmärgiks on liidu väliskoostöö ja sõprussidemete arendamine, omavalitsusametnike nõustamine ning nende teadmiste ja ametioskuste täiendamine.

Nende eesmärkide täitmiseks tegutseb ELL-i büroo oma liikmete aktiivsel kaasabil ennekõike kahes valdkonnas: lüüakse kaasa rahvusvaheliste omavalitsusorganisatsioonide töös ning arendatakse koostööd teiste maade omavalitsusorganisatsioonidega.

Liidu koostööorganisatsioonideks on Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu, Läänemere Linnade Liit, Läänemereriikide Subregionaalne Koostöö Võrgustik ja rahvuslikud omavalitsusliidud.

Tegevused välissuhete valdkonnas on koostööprojektid (enamasti lääneriikide omavalitsusliitudega), teabeüritused, mis suunatud ELL liikmetele ja/või kõigile omavalitsustele, rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides Eesti linnade esindatuse korraldamine, Eesti kohalikku omavalitsust puudutava teabe vahendamine välisriikidesse ja liidu liikmete abistamine.

Välissuhete suunad aastast 2003 leiate siit:

ELL välissuhete suunad 2014-2018

ELL välissuhete suunad 2010-2013

ELL välissuhete suunad 2006-2009

ELL välissuhete suunad 2003-2005

Linnade Liidu välissuhete igapäevatööst – osalusest rahvusvahelistes organisatsioonides, projektidest ja projektiabidest, kutsetest ja uudistest – saate lähemat teavet Kohalike omavalitsuste portaalilt.

Küsimuste korral palun pöörduda:

Toivo Riimaa, ELL büroo asedirektor välissuhete alal
toivo@ell.ee, (+372) 6943 415

Kaimo Käärmann-Liive, ELL büroo konsultant
kaimo@ell.ee, (+372) 6943 418