Projekti ‘kõrvalmõju’ – Valga leidis Hispaaniast Valga

Eesti Linnade Liit osaleb partnerina projektis “Welcoming Network for Migrant’ Rights and European Citizenship“.

Projektis osaleb 14 institutsiooni 12 riigist (Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Läti, Malta, Prantsusmaa, Rumeenia, Slovakkia, Ungari). Konverentsidel tutvustatakse osalisriikide regulatsioone, tavasid ja olemasolevat praktikat, vahetatakse kogemusi ning tuuakse esile migratsiooniga kaasnevad positiivsed ja negatiivsed ilmingud.

Projekti II sessiooni konverentsid toimusid Hispaanias, Galiitsia autonoomse piirkonna kolmes linnas (Santiago de Compostela, Ourense ja A Bana) 13.–15.01.2016.

Migratsiooni ja tööturu seostest Eestis tegi ettekande Valga linnapea Kalev Härk, kes konverentside vahel leidis aega külastada Valga munitsipaliteeti, mis asus Santiago de Compostelast 26 km kaugusel. Üllatav linnanimede kokkulangemine ja kahe Valga tippjuhtide kokkusaamine äratas tähelepanu ka Galiitsia ajakirjanduses:
La Voz de Galicia
Faro de Vigo

Tagasi eelmisele lehele