Vabaühenduste rahastamine KOVides muutub läbipaistvamaks

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise eelnõu, mille vastuvõtmise järel riigikogus peaksid kohalikud omavalitsused hakkama oma raamatupidamisinfot avalikustama tehingupartnerite lõikes. Rahandusministeeriumi kodulehe kaudu kättesaadavas Riigiraha avalikus rakenduses (http://riigiraha.fin.ee) on praeguseks avalikustatud kohaliku omavalitsuse raamatupidamise info klassifikaatoriga määratud detailsuses. Seni ei ole Riigiraha rakenduses võimalik tehinguid eristada nende tehingupartnerite lõikes, kes on väljastpoolt avalikku sektorit. Eelnõu rakendamisel tekib ülevaade, mis summas, mis tegevusalas ja milliseid tehinguid on kohalik omavalitsus teinud iga konkreetse tehingupartneriga. Eelnõuga muudetakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, et selle kaudu rakendada korruptsioonivastase strateegia ja avatud valitsemise partnerluse tegevuskavades ette nähtud tegevusi.

Tagasi eelmisele lehele