Koostöönäidete konkurss

E-riigi Akadeemia, EMSL ja Linnalabor kutsuvad aktiivseid kodanikke, vabaühendusi ja omavalitsusi osalema heade koostöönäidete konkursil.

Soovime teada ja jagada kõigi huvilistega, milliseid hästitoimivaid ja uudseid lahendusi kasutatakse Eestis kohaliku võimu ja kogukonna ühistes ettevõtmistes. On see tõhus infojagamine omavalitsuse ja kogukonna vahel? Ühiselt korraldatud teenuse pakkumine? Vabatahtlike oskuslik kaasamine omavalitsuse igapäevaste ülesannete täitmisse? Mõni muu põnev algatus?

Säravaimad näited ja nende eestvedajad pälvivad avaliku tähelepanu ja tunnustuse 20. novembril 2015 toimuval kohalike omavalitsuste avatud valitsemise foorumil Rakveres. Lisaks koondame säravad näited kogumikku, et need leviksid teistessegi kogukondadesse ja omavalitsustesse.

 

Tagasi eelmisele lehele