Teede vahendite probleemi peab lahendama Riigikogu

Omavalitsusliitude ja Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühiste komisjonide tänane nõupidamine linnade ja valdade teede hoolde kulude probleemidele lahendust ei andnud. Ainuüksi kohalike teede ja linnatänavate lumekoristuseks vajalikust rahast jääb hetkel puudu juba 5,8 miljonit eurot ehk 90 miljonit krooni, rääkimata suviseks teehoolduseks vajalikest  remondimahtudest.

Ministeeriumite esindajate poolt tõdeti, et seaduste ja riigieelarvega määratud summad on Riigikogu poolt detsembris kinnitatud ning neid saab muuta ainult Riigikogu tasandil. Omavalitsuste esindajad said teada, et lumerohkusest tulenev kulude suurenemine ei ole riigi tasandil kaalumiseks piisav argument. Absurdne olukord, kus omavalitsuste tulubaasi otsustades pole arvestatud elementaarselt hädavajalike tööde kulude vajadusega, näib täistuuridel jätkuvat.

Eesti Linnade Liidu juhatus otsustas pöörduda Riigikogu poole, et seadusega lahendada kohalike teede ja linnatänavate rahastamise küsimus. Senine kütuseaktsiisist omavalitsustele arvestatav 5 protsenti ehk 12,6 miljonit eurot ei kata isegi talihoolde tegelikke kulusid. Maaomavalitsuste Liidu poolt vallati koondatud lumetõrje kulude andmed on edastatud nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandusministeeriumile kui ka Siseministeeriumile. Probleemidele oodatakse konstruktiivset lahendust.

Tagasi eelmisele lehele