Sündmused

Sündmus Aeg Toimumiskoht
BSSSC juhatuse koosolek 11. kuni 12. mai 2017 Kuressaare (Saaremaa)
Ümarlaud ja arutelu ümarlaual ja arutlema avaliku sektori rolli üle elamumajanduse korraldamisel 05. mai 2017 kl 10:00 kuni 15:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tugispetsialistide ja HEV koolivõrgu muudatuste ja HEV õpilaste õppekorralduse teemaline nõupidamine 20. aprill 2017 kl 11:00 kuni 13:00 HTMi Tallinna esindus
Lasteaiaõpetajate palgatoetuse teemaline nõupidamine 18. aprill 2017 kl 14:00 kuni 15:30 HTMi Tallinna esindus
ÜVVK küsimuste – tarbija mõiste, tööstuse reg-n, arutamine 18. aprill 2017
Ühtne üleriigiline omavalitsusliit, arutelu 13. aprill 2017 kl 15:00 kuni 17:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Kohtumine Eesti Maaomavalitsuste Liidus 13. aprill 2017 kl 09:30 kuni 10:30 EMOL
Reoveesette käitluse nõupidamine 12. aprill 2017 kl 13:00 kuni 15:00 Keskkonnaministeerium
Kultuuri kutsenõukogu koosolek 11. aprill 2017 kl 14:00 kuni 16:00 Kutsekoda
ELL juhatuse koosolek 11. aprill 2017 kl 13:00 kuni 15:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Kohtumine rändekava alusel rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisest 11. aprill 2017 kl 11:00 kuni 15:00 Sotsiaalministeerium
ELL büroo koosolek 10. aprill 2017 kl 11:25 kuni 12:10
Riigikogu majanduskomisjonis 204 SE § 224 arutamine 10. aprill 2017 kl 11:10 kuni 11:40 Riigikogu
RaM ja KOV IKT kompetentsikeskuse lepingu täitmise arutelu 07. aprill 2017 kl 12:30 kuni 13:30 Rahandusministeerium
DHX infopäev. Üleminek hajusale dokumendivahetusele. 06. aprill 2017 kl 14:15 kuni 17:00 Original Sokos Hotel Viru
Probleemkomisjon riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks 06. aprill 2017 kl 12:00 kuni 13:00 Riigikogu
Vähelõimunute nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamise ja rakendamise ekspertrühma koosolek 06. aprill 2017 kl 11:00 kuni 13:00
Linnade ja Valdade Päevad 2017, kokkuvõte 06. aprill 2017 kl 10:00 kuni 12:00 EMOL
Ülevaade transpordi investeeringute keskkonnamõjust 06.04.2017 10:00 kuni 10.04.2017 12:00 Nordic Hotel Forum, Tallinn
Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarve läbirääkimiste koosolek 04. aprill 2017 kl 09:30 kuni 11:00 Rahandusministeerium
Kohtumine riigihalduse ministriga 03. aprill 2017 kl 15:00 kuni 16:00 Rahandusministeerium
Riigieelarve kontrolli erikomisjon 03. aprill 2017 kl 13:00 kuni 14:00 Riigikogu
ELL büroo koosolek 03.04.2017 11:00 kuni 10.04.2017 11:50 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Vanemlusprogrammi “Imelised aastad” seminar 29. märts 2017 kl 10:30 kuni 16:00
Ringmajanduse kohtumine 29. märts 2017 kl 10:00 kuni 14:00 Keskkonnaministeerium
EL Keskkonnapoliitika esitlemine 28. märts 2017 kl 09:30 kuni 13:00
Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) 32. plenaarsessioon 27. kuni 30. märts 2017 Strasbourg, Prantsusmaa
Õpetaja kutsekomisjoni töörühma koosolek 24. märts 2017 kl 12:00 kuni 15:00 Kutsekoda
Eesti konkurentsivõime kava koosolek 24. märts 2017 kl 10:15 kuni 12:30 Nordic Hotel Forum, Tallinn
Sotsiaalpartnerluse kohtumine 23. märts 2017 kl 09:30 kuni 14:30
CEMR täitevbüroo koosolek 23. kuni 26. märts 2017 Rooma, Itaalia
Säästva arengu komisjoni istung 22. märts 2017 kl 13:00 kuni 16:00
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervise töörühma kohtumine 21. märts 2017 kl 13:00 kuni 14:00 Sotsiaalministeerium
Vabariigi Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu hariduse ja noorsoovaldkonna töörühma koosolek 21. märts 2017 kl 10:00 kuni 11:00 HTMi Tallinna esindus
Eesti Haridustöötajate Liidu palgaläbirääkimised 21. märts 2017 kl 09:00 kuni 10:00 HTMi Tallinna esindus
Omavalitsusliitude Koostöökogu hariduse ja noorsoovaldkonna töörühma koosolek 21. märts 2017 kl 09:00 kuni 09:40 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
EL Regioonide Komitee 122 plenaaristung 20.03.2017 16:00 kuni 23.03.2017 23:50 Brüssel, Belgia
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni koosolek 20. märts 2017 kl 13:00 kuni 14:00 Riigikogu
Lasteaiaõpetajate palgatoetuse teemaline nõupidamine 20. märts 2017 kl 13:00 kuni 14:00 HTMi Tallinna esindus
Noorteseire konverents 2017 20. märts 2017 kl 11:30 kuni 14:00 Tallinna Ülikool
ELL büroo koosolek 20.03.2017 11:00 kuni 21.03.2017 12:15 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Kohtumine riigihalduse ministriga 17. märts 2017 kl 13:00 kuni 14:30 Rahandusministeerium
Süüteoennetuse nõukogu väljasõiduistung 17. märts 2017 kl 08:30 kuni 17:00 Tapa
KÜ võlgnevuste töörühma kohtumine 16.03.2017 15:30 kuni 21.03.2017 17:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
XIII Linnade ja Valdade Päevad (2017) 15. kuni 16. märts 2017 Original Sokos Hotel Viru
Nõupidamine Riigikogus 14. märts 2017 kl 15:30 kuni 16:30 Riigikogu
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istung 13. märts 2017 kl 13:00 kuni 14:00 Riigikogu
ELL büroo koosolek 13. märts 2017 kl 11:00 kuni 11:50 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
CEMR-i direktorite nõupidamine 12. kuni 14. märts 2017
Omavalitsusliitude Koostöökogu koosolek 10. märts 2017 kl 11:00 kuni 12:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Koosolek ujumise algõpetusest 09. märts 2017 kl 14:00 kuni 15:30
Põgenike ümberasustamise hetkeolukord, väljakutsed ja tulevikuplaanid Euroopa Rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkti, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) Põhja-Euroopa esinduse ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Tallinna esinduse ühisseminar 09. märts 2017 kl 10:00 kuni 17:00 Tallinna Ülikool
Lähisuhtevägivalla teemapäev 08. märts 2017 kl 11:30 kuni 15:30
Kohtumine riigihaldusministriga 06. märts 2017 kl 15:30 kuni 16:30 Rahandusministeerium
ELL büroo koosolek 06. märts 2017 kl 11:10 kuni 11:50 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Siseministeeriumi sotsiaalpartnerite kohtumine 03. märts 2017 kl 14:00 kuni 16:00 Siseministeerium
Lapsehoidja kutsekomisjoni koosolek 01. märts 2017 kl 13:00 kuni 15:00
Statistikaameti teabepäev 01. märts 2017 kl 09:30 kuni 16:20 Nordic Hotel Forum, Tallinn
Pagulasabi seminar 27. veebruar 2017 kl 09:45 kuni 16:00 Hotell Euroopa konverentsikeskus
III Huvihariduskonverents 27. kuni 28. veebruar 2017 Kuressaare (Saaremaa)
Kohtumine Soome suursaadikuga (Eesti-Soome KOV-de koostöö) 22. veebruar 2017 kl 13:00 kuni 13:30
Seminar “Uussisserändajatele mõeldud teenuste arendamise metoodika” 22. veebruar 2017 kl 11:00 kuni 14:00 Siseministeerium
Seminar „Kuidas Eestis vananeda aktiivselt ja väärikalt“ 22. veebruar 2017 kl 10:30 kuni 14:00 Riigikogu konverentsisaal
MARAC juhtrühma koosolek 21. veebruar 2017 kl 11:00 kuni 13:00 Siseministeerium
EL Regioonide Komitee juhatuse koosolek 21. kuni 23. veebruar 2017 Malta
Kohaliku ennetuse töörühma kohtumine 17. veebruar 2017 kl 15:00 kuni 17:00 Justiitsministeerium
Rahvusringhäälingu ühiskondliku komisjoni koosolek (ERR arengukava) 17. veebruar 2017 kl 11:00 kuni 13:00
Lõimuv Eesti 2020 juhtrühma koosolek 15. veebruar 2017 kl 15:30 kuni 16:00
Noortegarantii nõupidamine 15. veebruar 2017 kl 15:00 kuni 16:00 Sotsiaalministeerium
Haldusreformi ekspertkomisjoni koosolek (KOV tulubaas ja ülesanded) 15. veebruar 2017 kl 14:00 kuni 16:30 Riigikantselei
Heaolu arengukava arutelupäev 15. veebruar 2017 kl 10:00 kuni 12:00 Sotsiaalministeerium
Arutelu päev Sotsiaalministeeriumis asekantsler Rait Kuusega 15. veebruar 2017 kl 09:30 kuni 12:00 Sotsiaalministeerium
ELL juhatuse ja volikogu koosolek 14. veebruar 2017 kl 13:00 kuni 15:00 Hotell Euroopa konverentsikeskus
Kohtumine riigihalduse minister Korbiga 13. veebruar 2017 kl 15:30 kuni 16:30 Rahandusministeerium
Õpetaja kutsekomisjoni töörühma koosolek 13. veebruar 2017 kl 12:30 kuni 14:00 Kutsekoda
ELL büroo koosolek 13. veebruar 2017 kl 11:00 kuni 12:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Inimressursi arendamise rakenduskava (IARK) seirekomisjoni koosolek 10. veebruar 2017 kl 10:00 kuni 13:00
BSSSC juhatuse koosolek 08. kuni 10. veebruar 2017 Brüssel, Belgia
EL Regioonide Komitee täiskogu 121 istung 06.02.2017 18:30 kuni 09.02.2017 23:55 Brüssel, Belgia
ELL büroo koosolek 06.02.2017 11:00 kuni 13.02.2017 11:45 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Euroopa Liidu rändekava aluse vastuvõetud rahvusvahelise kaitse saajate Eestisse jõudmisest möödub peagi aasta. Arutelu koostöö ja teenuste toimise üle. 02. veebruar 2017 kl 11:00 kuni 14:00
Eesti noortevaldkonna tunnustussündmus 01. veebruar 2017 kl 17:45 kuni 21:00
Uuringu “Tühjenevate korterelamute ja korteriühistu võlgnevuste probleemi lahenduste võrdlev õiguslik analüüs” tulemuste tutvustamine 31. jaanuar 2017 kl 13:00 kuni 15:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Maapõue heaperemeheliku kasutamise visioon aastani 2050, konverents 31. jaanuar 2017 kl 12:00 kuni 15:00 KUMU auditoorium
Infoühiskonna valdkondlik komisjon 30. jaanuar 2017 kl 13:00 kuni 15:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Õpetaja kutsestandardite täiendamise töörühma 1. koosolek 30. jaanuar 2017 kl 13:00 kuni 16:00 Kutsekoda
EL Regioonide Komitee ENVE komisjoni (3.-4. juuli) ja juhatuse (31. aug.-1. sept.) kohtumiste ettevalmistamine, arutelu 30.01.2017 09:30 kuni 02.02.2017 12:00 Riigikantselei
Kristiaan Borret’ loeng – Brussels Productive City 25. jaanuar 2017 kl 16:00 kuni 17:30 Eesti Arhitektuurikeskus
Põlevkivi optimaalse tasustamise uuringu tutvustus 24. jaanuar 2017 kl 15:00 kuni 16:30 Eesti Arhitektuurikeskus
Teabepäev lasteaedadele ja lapsehoidudele “Innovaatilised võimalused lapsest lähtuva õpikäsituse rakendumiseks” 24. jaanuar 2017 kl 09:30 kuni 17:00 Tallinna Ülikool
Puhta energia paketi arutelu 23. jaanuar 2017 kl 15:00 kuni 16:30 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
ELL büroo koosolek 23.01.2017 11:00 kuni 26.01.2017 12:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Sotsiaalpartnerite kohtumine 20. jaanuar 2017 kl 15:00 kuni 16:30 Siseministeerium
Eestis mitteametlikul töövisiidil EL Regioonide Komitee president Markku Markkula 20. jaanuar 2017
Tubakapoliitika töörühma koosolek 19. jaanuar 2017 kl 11:00 kuni 12:30 Sotsiaalministeerium
Kohtumine riigihalduse ministri juures 18. jaanuar 2017 kl 15:00 kuni 17:00 Rahandusministeerium
Programm „Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018“, juhtnõukogu koosolek 18. jaanuar 2017 kl 11:00 kuni 13:00 Muinsuskaitseamet
OSKA Inspiratsiooniüritus 18. jaanuar 2017 kl 10:00 kuni 12:30 Tallinna Teeninduskool
MKM ITAO 5. aastat tegutsemist, seminar 18.01.2017 09:30 kuni 19.01.2017 15:00
ELL juhatuse koosolek 17. jaanuar 2017 kl 13:00 kuni 15:00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salong
Klubi POLIS partnerite kohtumine septembris toimuva 2. omavalitsuspäeva ettevalmistamiseks 16. jaanuar 2017 kl 12:00 kuni 14:30
ELL büroo koosolek 16. jaanuar 2017 kl 11:10 kuni 11:45 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Ruumilise planeerimise ekspertkogu ettevalmistamise koosolek 13. jaanuar 2017 kl 11:00 kuni 13:00 Kultuuriministeerium
Uuringu: „Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus“ lõppraporti esitlus 11. jaanuar 2017 kl 11:00 kuni 15:00 Haridus- ja Teadusministeerium
Kohtumine haridusministriga 10. jaanuar 2017 kl 16:00 kuni 17:00 Paide
Riigikontrolli aruande „Riigi ja kohalike omavalistuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel“ tutvustamine Riigikogu keskkonnakomisjonis 10. jaanuar 2017 kl 14:00 kuni 15:00 Riigikogu
KOV tulubaas ja kohalikud maksud, arutelu 09. jaanuar 2017 kl 15:00 kuni 17:00 Rahandusministeerium
ELL büroo koosolek 09. jaanuar 2017 kl 11:00 kuni 11:45 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Jäätmevesi, arutelu 06. jaanuar 2017 kl 12:30 kuni 13:30
Kompetentsikonverents 2017 06.01.2017 09:30 kuni 10.01.2017 16:00
Ruumiloome ekspertkogu algatamise juhtrühma koosolek 05. jaanuar 2017 kl 13:30 kuni 14:30 Kultuuriministeerium
Jäätmed ja IT, arutelu 05. jaanuar 2017 kl 12:30 kuni 13:30
„Kas 2017. aasta kujuneb Euroopa Liidus mullusest veel põnevamaks?“, arutelu 04.01.2017 15:00 kuni 06.01.2017 18:00
Õpetaja kutsekomisjoni koosolek 03.01.2017 14:00 kuni 10.01.2017 16:00
EL Regioonide Komitee, 2017 Eestis toimuvad sündmused, arutelu 03.01.2017 10:00 kuni 06.01.2017 11:00
Arutelu riigihalduse ministri juures 02. jaanuar 2017 kl 15:00 kuni 16:00 Rahandusministeerium
ELL büroo koosolek 02.01.2017 11:30 kuni 06.01.2017 12:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
KOV IKT nõuandva kogu esimene kogunemine 22. detsember 2016 kl 10:00 kuni 12:00 EMOL
Partnerite usutlemine 21. detsember 2016 kl 09:30 kuni 10:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Teede omandisuhete töörühm 20. detsember 2016 kl 10:00 kuni 13:00 Maanteeamet
Vabariigi Valitsuse loenduskomisjoni koosolek 19. detsember 2016 kl 15:00 kuni 17:00 Rahandusministeerium
Kohtumine riigihaldusministriga 19. detsember 2016 kl 15:00 kuni 16:00 Rahandusministeerium
ELL büroo koosolek 19. detsember 2016 kl 11:00 kuni 12:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Elanikkonnakaitse rakkerühma juhtrühma koosolek 16. detsember 2016 kl 13:30 kuni 15:30 Hotell Euroopa konverentsikeskus
Läti Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Liidu 25. aastapäeva tähistamine 15. kuni 16. detsember 2016 Riia, Läti
Siseministeeriumi tänuüritus 14. detsember 2016 kl 15:00 kuni 17:00 Siseministeerium
ELL juhatuse koosolek 13. detsember 2016 kl 13:00 kuni 15:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Eeltaotluste hindamise komisjon 13. detsember 2016 kl 10:00 kuni 16:00
Seminar „Töö pagulasperedega Šotimaa näitel“ 13. detsember 2016 kl 09:30 kuni 15:20 Tallinna Ülikool
Vabariigi Valitsuse loenduskomisjoni koosolek 12. detsember 2016 kl 15:00 kuni 16:30 Rahandusministeerium
Seminar – Smart City in The Netherlands 12. detsember 2016 kl 11:00 kuni 12:00
Tartu Ülikooli eetikakeskuse 9. väärtuskasvatuse konverents: “Koolielu väärtusvalikud” 09. detsember 2016 kl 10:00 kuni 15:30
Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu koosolek 08. detsember 2016 kl 13:00 kuni 15:00
SEN kohaliku süüteoennetuse töörühma koosolek 08. detsember 2016 kl 13:00 kuni 15:30 Justiitsministeerium
Infoühiskonna Arengukava 2014-2020 rakendusplaani arutelu (partnerid) 08. detsember 2016 kl 08:30 kuni 12:30 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Hariduse kutsekomisjoni koosolek 07. detsember 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Kutsekoda
Riigikogu keskkonnakomisjoni koosolek 06. detsember 2016 kl 14:00 kuni 15:30 Riigikogu
Seminar “Ideid ja mõtteid KOV juhtidele, kuidas arendada laste ja perede heaolu kohalikus omavalitsuses” 06. detsember 2016 kl 09:45 kuni 16:00 Meriton Hotell Tallinn
Noorsootöö tunnustuskomisjoni koosolek 05. detsember 2016 kl 12:30 kuni 14:00 Eesti Noorsootöö Keskus
Üüriõiguse ülevaade, kohtumine ja arutelu 02. detsember 2016 kl 15:00 kuni 17:00 Justiitsministeerium
Lapsehoidja kutsekomisjoni koosolek 01. detsember 2016 kl 13:00 kuni 15:00
XVI Omavalitsusfoorum „Haldusreform ja ühistransport“ 01. detsember 2016 kl 09:45 kuni 15:00 Kiek in de Kök
Arutelu Norra esindajatega (tööandjate esindajad) võimaliku koostööprojekti osas 01. detsember 2016 kl 09:15 kuni 11:00
Euroopas Enim Puudust Kannatavate Inimeste Abifondi aastakoosolek 29. november 2016 kl 15:00 kuni 17:00 Sotsiaalministeerium
Huvitava kooli konverents 29. kuni 30. november 2016 Tartu
ELL büroo koosolek 28. november 2016 kl 11:00 kuni 11:35 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Konsultatsioon LVP ettekannetest (HOS raamides) 25. november 2016 kl 14:30 kuni 16:00 Siseministeerium
Loeng TLÜ tudengitele (omavalitsusliidud) 25. november 2016 kl 11:30 kuni 14:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Vägivalla ennetamise strateegia rakendusplaani ülevaatamine 24. november 2016 kl 10:00 kuni 11:30 Justiitsministeerium
Eesti perevägivalla lugu, konverents 23. november 2016 kl 10:00 kuni 15:00 Rahvusraamatukogu
Süüteoennetuse nõukogu koosolek 22. november 2016 kl 11:00 kuni 14:00 Justiitsministeerium
Seminar “Erihooldekodude sulgemisest kogukonnas teenuse osutamiseni” 21. november 2016 kl 11:00 kuni 16:30 Paide
Üldharidusõppeasutuste riskipõhise hindamise kontseptsioon ja hindamismudeli töörühma koosolek 18. november 2016 kl 13:00 kuni 15:00 SA Innove
Välishindamise aastakonverents “Teel õppijakeskse hariduse poole” 17. november 2016 kl 09:30 kuni 15:30 Eesti Rahva Muuseum
Elanikkonnakaitse arendamine, nõupidamine 16. november 2016 kl 14:00 kuni 16:00
Eraüldhariduskoolide ja KOVde koostööpäev 16. november 2016 kl 11:00 kuni 14:00 Tartu
KOV IKT koostööprojekt, arutelu riigihalduse ministri juures 15. november 2016 kl 15:00 kuni 16:00 Rahandusministeerium
Toitumise ja liikumise rohelise raamatu juhtrühma koosolek 15. november 2016 kl 12:00 kuni 16:00 Sotsiaalministeerium
Noorsotöö kutsekomisjon 14. november 2016 kl 14:00 kuni 15:30 Eesti Noorsootöö Keskus
Tutvustatakse väljaarendatava ja järgmise aasta märtsist käivituva Politsei- ja Piirivalveameti uue migratsioonialast nõustamisteenust 14. november 2016 kl 14:00 kuni 15:30 Siseministeerium
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni koosolek, kinnisvara KOV-des 14. november 2016 kl 13:30 kuni 14:30 Riigikogu
Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung 14. november 2016 kl 11:00 kuni 12:30 Riigikogu
ELL juhatuse koosolek 08. november 2016 kl 13:00 kuni 15:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Loeng TTÜ tudengitele KOV üleriigilistest liitudest 08.11.2016 09:00 kuni 28.11.2016 10:30
COP konverents 07.11.2016 16:30 kuni 13.11.2016 17:30 Marrakesh, Maroko
ELL büroo koosolek 07.11.2016 11:00 kuni 09.11.2016 11:35 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Idapartnerluse konverents 07. kuni 11. november 2016 Bishkek, Kõrgõzstan
Laste õiguste konverents 04. november 2016 kl 08:00 kuni 18:30
Konverents „Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine – väljakutsed ja parimad praktikad“ 03. november 2016 kl 10:00 kuni 16:45 Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Kodanikupäeva aumärgi komisjoni kohtumine 03.11.2016 09:00 kuni 09.11.2016 10:30
KOV IKT, vabavara kasutamine 02.11.2016 15:00 kuni 09.11.2016 16:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Korteriühistute võlgnevuste probleemi uurimise töörühm 02. november 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Digitaalse teabe arhiveerimine, hävitamine ja vahetamine – probleemid, plaanid ja uued võimalused 02. november 2016 kl 13:00 kuni 17:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kohtumine tänavavalgustuse teemadel 02.11.2016 09:30 kuni 09.11.2016 10:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Konverents „Omavalitsuste ja kohalike pankade roll Euroopa Investeerimiskava toetamisel“ 01. november 2016 kl 10:00 kuni 15:00 Kultuurikatel, Tallinn
Konverents „Omavalitsuste ja kohalike pankade roll Euroopa Investeerimiskava toetamisel“ 01. november 2016 kl 09:15 kuni 14:45 Kultuurikatel, Tallinn
Arutelu struktuurifondide toetusmeetmete osas 31. oktoober 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Riigi Infosüsteemide Amet (RIA)
Arutelu KOV netiühenduste teemal 31. oktoober 2016 kl 11:30 kuni 13:30 Riigi Infosüsteemide Amet (RIA)
EKAK ühiskomisjoni koosolek 31. oktoober 2016 kl 11:30 kuni 14:00 Siseministeerium
Balti Assamblee kohtumine 27. kuni 28. oktoober 2016 Riia, Läti
WELCOME projekti lõppkonverents 26. kuni 30. oktoober 2016 Budapest, Ungari
Soome üleriigilise roheaasta 2016 lõpp-seminar 26. kuni 27. oktoober 2016 Helsingi, Soome
Haldusreformi ekspertkomisjon 25.10.2016 15:00 kuni 31.10.2016 17:00 Rahandusministeerium
Keskkonnaministeerium annab ülevaate oma olulisematest prioriteetidest, sündmustest ja väljakutsetest seoses Eesti eesistumisega EL Nõukogus 24. oktoober 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Keskkonnaministeerium
ELL büroo koosolek 24.10.2016 11:00 kuni 31.10.2016 12:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Mereala ruumilise planeerimise seminar 24. oktoober 2016 kl 09:30 kuni 17:00 Lennusadam
Kõrgemad Riigikaitsekursused 23. kuni 28. oktoober 2016
Laste õiguste konverents 21. oktoober 2016 kl 09:30 kuni 17:00
Sisserände- , k. a rahvusvahelise kaitse ja lõimumise teemadega tegelev Queen’s University professor Naomi Alboim ERV kohtub kontaktpunkti ja prof. Raivo Vetiku Tallinna Ülikooli töörühmaga 20. oktoober 2016 kl 15:00 kuni 17:00
Tutvustatakse asendushoolduse korralduses kavandatavaid muudatusi 20. oktoober 2016 kl 13:00 kuni 15:00 HTMi Tallinna esindus
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikmetest koosnev sundvõõrandamise teemaga tegeleva töörühma nõupidamine 20. oktoober 2016 kl 08:30 kuni 09:30 Riigikogu
Programm „Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018“, juhtnõukogu koosolek 19. oktoober 2016 kl 11:15 kuni 13:00 Muinsuskaitseamet
Arutelu korterelamute küttevõlgade võimalikest lahenduskäikudest 18. oktoober 2016 kl 16:00 kuni 17:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Riigikogu põhiseaduskomisjonis HOS eelnõu (205 SE) teise lugemise arutelu 18. oktoober 2016 kl 14:00 kuni 15:30 Riigikogu
Teede omandipõhise jaotamise töögrupi koosolek 18. oktoober 2016 kl 10:00 kuni 13:00 Maanteeamet
Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) plenaarsessioon 18. kuni 21. oktoober 2016 Strasbourg, Prantsusmaa
Arutelu seoses Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu kooskõlastamisel kerkinud küsimustega (lapsehoiuteenuse muudatused) 17. oktoober 2016 kl 14:15 kuni 15:30 Sotsiaalministeerium
UCLG Kongress 11. kuni 24. oktoober 2016 Bogotá, Colombia
Riigikogu keskkonnakomisjoni istung, teemaks roheala omandisuhted ning reformimata riigimaad 10. oktoober 2016 kl 11:00 kuni 12:30 Riigikogu
EL Regioonide Komitee täiskogu istung 09.10.2016 18:00 kuni 12.10.2016 23:30 Brüssel, Belgia
Süüteoennetuse nõukogu kohaliku süüteoennetuse töörühma kohtumine 07. oktoober 2016 kl 13:00 kuni 15:30 Justiitsministeerium
Konverents “Eesti julgeolek 2016: minu panus” 06. oktoober 2016 kl 09:30 kuni 16:00 Riigikogu konverentsisaal
Uue KMH direktiivi ülevõtmise arutelu 05. oktoober 2016 kl 14:00 kuni 15:00 Keskkonnaministeerium
Eestis visiidil inimesed Valgevenest, kellel huvi KOV teemade vastu 05. kuni 07. oktoober 2016
EESTI I OMAVALITSUSPÄEV 04. oktoober 2016 kl 11:00 kuni 15:00 Riigikogu konverentsisaal
KOV IKT strateegiarühma töökoosolek 03. oktoober 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Rahandusministeerium
ELL büroo koosolek 03. oktoober 2016 kl 11:45 kuni 12:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Arutelu “Euroopa sotsiaalõiguste sammas: milline on Eesti seisukoht?” 30. september 2016 kl 10:30 kuni 13:30 Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Dokumendihaldusnõukogu laiendatud seminar ja koosolek 29.09.2016 08:30 kuni 30.09.2016 15:30 Jäneda
Hariduse kutsenõukogu koosolek 28. september 2016 kl 14:00 kuni 16:30 Kutsekoda
Eesti Vee-ettevõtete Liidu jätkusuutliku vee-ettevõtte strateegia koosolek 27. september 2016 kl 13:00 kuni 15:00 EVEL-i kontor
Riigieelarve kontrolli erikomisjoni arutelu teemal sõidukite rentimine, soetamine ja kasutamine ministeeriumides ja kohalikes omavalitsustes 26. september 2016 kl 13:00 kuni 14:30 Riigikogu
ELL büroo koosolek 26. september 2016 kl 11:00 kuni 12:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Avalik loeng: Avaandmetest avatud infoühiskonnani 21. september 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Tallinna Ülikool
Kohtumine linnaarendajatega 21. september 2016 kl 11:00 kuni 13:00 Rahandusministeerium
WELCOME projekti konverents 21. kuni 25. september 2016 Riia, Läti
Läbirääkimiste lõpp-protokolli allkirjastamine 20.09.2016 11:30 kuni 21.09.2016 12:00 Rahandusministeerium
ELL büroo koosolek 19.09.2016 11:30 kuni 21.09.2016 12:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Kohtumised EL Regioonide Komitee administratsiooniga 15.09.2016 11:00 kuni 21.09.2016 15:30 Brüssel, Belgia
RAN seminar Refugee and Migrant Crisis: challenges for CVE policy 15. kuni 16. september 2016 Amsterdam
Ümarlaud „Munitsipaalasutuste roll ja võimekus inimkaubanduse ennetamisel ja ohvrite abistamisel kohalikul tasandil“ 14. september 2016 kl 14:00 kuni 17:00 Justiitsministeerium
CEMR-i tehniline seminar 14.09.2016 10:00 kuni 21.09.2016 17:00 Brüssel, Belgia
ELL volikogu koosolek 13. september 2016 kl 13:00 kuni 14:40 Hotell Euroopa konverentsikeskus
ELL juhatuse koosolek 13. september 2016 kl 11:00 kuni 14:40 Hotell Euroopa konverentsikeskus
Üürielamute programmi uuring – grupiintervjuu 09. september 2016 kl 14:00 kuni 16:00
Korteriühistute võlgnevuste probleemi uurimiseks moodustatud töörühma koosolek 08. september 2016 kl 11:00 kuni 13:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Uussisserändajate kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse koolitusmooduli muutmise arutelu 05. september 2016 kl 14:00 kuni 17:00 Siseministeerium
EL Regioonide Komitee ALDE fraktsiooni koosolek 5. september 2016 Haapsalu Linnavalitsus
EL Regioonide Komitee täiskogu koosolek – Euroopa linnade ja piirkondade tippkohtumine 07. kuni 10. juuli 2016 Bratislava, Slovakkia
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste rahanduse- ja maksupoliitika töörühma koosolek 01. juuli 2016 kl 13:00 kuni 14:30 Rahandusministeerium
Omavalitsusliitude (ELL ja EMOL) IKT koordinaatori teemaline arutelu 01. juuli 2016 kl 11:00 kuni 12:30 Rahandusministeerium
Arutelu x-tee 6 teemadel 29. juuni 2016 kl 10:00 kuni 11:30 Riigi Infosüsteemide Amet (RIA)
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) projektide hindamine 28. juuni 2016 kl 14:30 kuni 16:00 Siseministeerium
Haldusreformi ekspertkomisjoni istung 27. juuni 2016 kl 13:00 kuni 16:00
Eesti Vee-ettevõtete Liidu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni strateegia uuendamise töörühma avakoosolek 21. juuni 2016 kl 14:00 kuni 16:00 EVEL-i kontor
ELL volikogu koosolek 21. juuni 2016 kl 13:00 kuni 15:00 Tallinn Seaport Hotell seminarikeskus
ELL juhatuse koosolek 21. juuni 2016 kl 11:00 kuni 12:35 Tallinn Seaport Hotell seminarikeskus
Sotsiaalpartnerite kohtumine (pagulased) 17. juuni 2016 kl 14:00 kuni 15:30 Siseministeerium
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste keskkonna ja maaküsimuste töörühma kohtumine 17. juuni 2016 kl 11:30 kuni 13:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste keskkonna ja maaküsimuste töörühma koosolek 17. juuni 2016 kl 11:30 kuni 13:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Aasta Õpetaja Gala haridustöötajate tunnustamise hindamiskomisjoni koosolek 17. juuni 2016 kl 11:00 kuni 12:30 HTMi Tallinna esindus
Kliimalõuna 16. juuni 2016 kl 14:00 kuni 16:30 Loodusmuuseum
Arutelupäev: Rahvastiku tervise arengukava 2018-2030 16. juuni 2016 kl 10:00 kuni 12:00
Transpordi valdkondliku komisjoni koosolek 16. juuni 2016 kl 10:00 kuni 11:30 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Eesti Linnade Liidu revisjonikomisjoni koosolek 16. juuni 2016 kl 10:00 kuni 12:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
MTÜ Polis kohtumine Riigikogu KOV toetusrühma esimehega 16. juuni 2016 kl 09:00 kuni 09:45 Riigikogu
STAK (Siseturvalisuse arengukava) programmi „Turvalisemad kogukonnad“ seminar 15. juuni 2016 kl 15:00 kuni 17:00 Siseministeerium
Hariduse valdkondliku komisjoni koosolek 15. juuni 2016 kl 10:00 kuni 12:00 HTMi Tallinna esindus
Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosolek 14. juuni 2016 kl 11:00 kuni 13:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Juhtumikorralduse mudeli (MARAC – Multi Agency Risk Assessment Conference) juhtrühma koosolek 14. juuni 2016 kl 09:00 kuni 11:30 Siseministeerium
Teine end. Ida-Euroopa riikide ja Hiina koostöökonverents 14. kuni 21. juuni 2016 Tangshan, Hiina
Eesti Patsientide Liidu Aastakonverents „Patsient ringis või ringist väljas“ 13. juuni 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Kultuurikatel, Tallinn
Noorsootöötaja kutsekomisjoni koosolek 13. juuni 2016 kl 12:00 kuni 13:00 Eesti Noorsootöö Keskus
Kohtumine Läänemere Linnade Liidu (UBC) peasekretäriga 13. juuni 2016 kl 12:00 kuni 14:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
EL Regioonide Komitee 118 täiskogu koosolek 13. kuni 16. juuni 2016 Brüssel, Belgia
Keskkonnaministeeriumi tänuüritus 10. juuni 2016 kl 19:00 kuni 20:30
Uuringu „Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga“ tutvustus 10. juuni 2016 kl 13:00 kuni 14:00 Tallinna Ülikool
Komisjoni väljasõiduistungil (Paide-Kose-Tallinn) 10. juuni 2016 kl 08:20 kuni 16:30
Baden-Württemberg maakonna tegevjuhtide visiit Eestisse, kohtumine ELL-s 09. juuni 2016 kl 11:00 kuni 12:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Rändepoliitika seminar 09. kuni 11. juuni 2016 Riia, Läti
Arutelu: “Keemiliste taimekaitsevahendite, eelkõige glüfosaadi kasutamise piiramine või keelamine avalikes kohtades” 08. juuni 2016 kl 13:00 kuni 14:00 Maaeluministeerium
Riigikaitseliste koormiste seminar 08. juuni 2016 kl 09:00 kuni 16:25
Külas töötajad Soome Omavalitsusliidust 07. juuni 2016 kl 09:30 kuni 12:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
ELL büroo koosolek 06. juuni 2016 kl 11:30 kuni 12:15 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Noorsootöötaja kutseeksami hindamiskomisjoni töös osalemine 06. juuni 2016 kl 10:00 kuni 13:00
Läänemere Linnade Liidu (UBC) täitevkogu koosolek 06. kuni 08. juuni 2016 Kaunas, Leedu
Heaolu arengukava juhtkomitee koosolek 03.06.2016 12:30 kuni 06.06.2016 14:00
„Tervisedenduse konverents 2016: Toitumine ja suutervis inimese elukaare vältel“ 03.06.2016 09:30 kuni 06.06.2016 15:00
Soome üle-riigilise roheaasta peaüritus 2. juuni 2016 Hämeennlinna
PULSE Project Strategic Week 01. kuni 03. juuni 2016 Kiiev, Ukraina
Lapsehoidja kutsekomisjoni koosolek 31.05.2016 13:00 kuni 06.06.2016 14:30
Habitat III Foorum 31.05 kuni 03.06.2016 Berliin, Saksamaa
EL Regioonide Komitee juhatuse koosolek ning komitee COTER komisjoni koosolek 29.05.2016 10:00 kuni 01.06.2016 15:30 Amsterdam
Euroopa Roheline Nädal 29.05 kuni 01.06.2016 Brüssel, Belgia
EL Regioonide Komitee Balti riikide delegatsioonide kohtumine 26.05.2016 12:30 kuni 27.05.2016 11:30 Panevėžys, Leedu
Välismaalastest korteriomanike poolt maksmata jäetud kommunaalteenuste arveid, arutelu 25. mai 2016 kl 13:00 kuni 15:00 Välisministeerium
Programm „Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018“ juhtnõukogu koosolek 25. mai 2016 kl 11:15 kuni 14:00 Muinsuskaitseamet
Seirekomisjoni koosolek 25. mai 2016 kl 09:00 kuni 17:00
UCLG Executive Bureau 25. kuni 29. mai 2016 Kaasan
Uimastiennetuse valitsuskomisjoni nõupidamine 24. mai 2016 kl 12:30 kuni 14:00 Siseministeerium
Konverents „Turvaliste kogukondade Eesti“ 24. mai 2016 kl 09:30 kuni 16:00 Swissôtel Tallinn
Rändevaldkonna organisatsioonide võrgustiku kohtumine 23.05.2016 13:00 kuni 25.05.2016 17:00 Tallinna Ülikool
MKM partnerpäev 23.05.2016 10:00 kuni 25.05.2016 13:00 Tallinna Ülikool
BSSSC juhatuse koosolek 23. kuni 24. mai 2016 Gdansk
Sotsiaalpartnerite kohtumine 20. mai 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Siseministeerium
Kohtumine Riigikontrolli esindajatega 19. mai 2016 kl 10:00 kuni 11:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Kultuuri kutsenõukogu koosolek 18. mai 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Kutsekoda
Arutelu “Mida teha, et ELi majandus- ja rahaliit paremini toimiks?” 18. mai 2016 kl 10:00 kuni 12:00 Radisson Blu hotell Olümpia, Tallinn
Ümarlaud, kus tutvustatakse läbiviidud uuringu tulemusi ja üürielamute programmi kontseptsiooni 17. mai 2016 kl 14:00 kuni 15:30 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Riigikogu majanduskomisjoni avalik istung riigihangete seaduse eelnõu aruteluks 17. mai 2016 kl 13:00 kuni 15:30 Riigikogu
HTMi välishindamisosakonna korraldatav ümaraud 17. mai 2016 kl 10:30 kuni 13:30 Tartu
Seminar ”The Business case for Diversity” 17. mai 2016 kl 09:00 kuni 11:30 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
ERKAS nõukogu koosolek 16. mai 2016 kl 12:00 kuni 13:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
ELL büroo koosolek 16. mai 2016 kl 11:00 kuni 11:50 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Mõttevahetus teemal ‘KOV koostöö’ (kohtumine TLÜ tudengitega) 13. mai 2016 kl 09:00 kuni 10:30
Eesti-Soome alushariduse juhtimiskonverents 12. kuni 13. mai 2016 Tartu
Külalised Hiinast 11. mai 2016 kl 10:00 kuni 12:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Rändefoorum IV “Rändekriisi õppetunnid” 11. mai 2016 kl 09:30 kuni 14:00 Tallinn
KOV-de ühinemine, arutelu Kehtnas 10. mai 2016 kl 16:00 kuni 17:00
Pakendid, taaskasutus – arutelu 10. mai 2016 kl 15:00 kuni 17:00 Keskkonnaministeerium
Infoühiskonna valdkondliku komisjoni kohtumine 10. mai 2016 kl 13:00 kuni 15:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
ELL juhatuse koosolek 10. mai 2016 kl 13:00 kuni 14:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Arutelu jäätmekorralduse osas 10. mai 2016 kl 09:30 kuni 11:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
ELL büroo koosolek 09. mai 2016 kl 11:00 kuni 11:45 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Haldusreformi ekspertkomisjoni istung 06. mai 2016 kl 13:00 kuni 15:00 Rahandusministeerium
„Welcoming Network for Migrant` Rights and European Citizenship – WELCOME project“ 06. kuni 10. mai 2016 Malta
Süüteoennetuse nõukogu istung 05. mai 2016 kl 13:00 kuni 14:00 Justiitsministeerium
Uus-sisserändajate tugivõrgustik, arutelu 05. mai 2016 kl 10:00 kuni 12:00
Põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeetme arutelu 04. mai 2016 kl 09:00 kuni 11:30 Hariduse Infotehnoloogia SA
Riigikogu kultuurikomisjoni istung (lasteaiapedagoogide palgad) 03. mai 2016 kl 14:00 kuni 15:00 Riigikogu
ELL büroo koosolek 02. mai 2016 kl 11:00 kuni 11:35 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
URBACT juhtkomitee koosolek 02. kuni 04. mai 2016 Amsterdam
HTMi ja SA Innove poolt korraldataval õppevisiidil Oslos 27. kuni 29. aprill 2016 Oslo
Danske panga foorum 26. aprill 2016 kl 13:00 kuni 17:00
8th European Sustainable Cities & Towns Conference “A Transformative Action: The potential for Europe” 26. kuni 29. aprill 2016 Basque Country
Eesti statistikasüsteemi 95. aastapäeva konverents „Riiklik statistika muutuvas maailmas” 25. aprill 2016 kl 09:40 kuni 18:00 Estonia teatrisaal
Sotsiaalpartnerite kohtumine 22. aprill 2016 kl 14:00 kuni 15:30 Siseministeerium
Eesti konkurentsivõime kava “Eesti 2020” uuendamine / II seminar 22. aprill 2016 kl 10:45 kuni 12:30
EHOL konverents „Hooldajad ja hooldatavad reformide keerises“ 22. aprill 2016 kl 10:30 kuni 14:30
Foorum “Kohaliku omavalitsuste reform – kas seekord õnnestub?” 20. aprill 2016 kl 09:30 kuni 13:40 Riigikogu konverentsisaal
CEMR-i kongress 20. kuni 22. aprill 2016 Küpros
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu kohtumine 19. aprill 2016 kl 11:00 kuni 12:30 Rahandusministeerium
Omavalitsusliitude Koostöökogu kohtumine 19. aprill 2016 kl 09:30 kuni 10:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Kliimapoliitikaga kohenemise arengukava juhtrühma kohtumine 19. aprill 2016 kl 09:15 kuni 10:45 Keskkonnaministeerium
Lõimumiskava juhtrühma kui valdkondliku komisjoni koosolek 18. aprill 2016 kl 14:00 kuni 17:00 Kultuuriministeerium
Usutlus Tallinna Ülikooli teaduriga (haldusreform) 18. aprill 2016 kl 12:00 kuni 12:35 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
ELL büroo koosolek 18. aprill 2016 kl 11:00 kuni 11:50 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Seminar “Small States: Advancing International Status through Smart Governance”​ 15. aprill 2016 kl 10:00 kuni 16:30 Mektory
Linnade arendusjuhtide kohtumine 15. aprill 2016 kl 09:30 kuni 15:30 Telliskivi loomelinnak
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste majanduse, transpordi, teede ja IKT töörühma kohtumine 14. aprill 2016 kl 13:00 kuni 14:30 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Noorsootöötaja kutsekomisjoni koosolek 14. aprill 2016 kl 12:00 kuni 13:30 Eesti Noorsootöö Keskus
Rahvusvaheline konverents „Kiusamisvaba elutee algab meist!“ 14. aprill 2016 kl 10:00 kuni 16:00 Swissôtel Tallinn
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervise töörühma koosolek 14. aprill 2016 kl 10:00 kuni 11:00 Sotsiaalministeerium
Seminar „Jalgratas ja linna areng“ 14. aprill 2016 kl 09:45 kuni 16:00 Meriton Hotell Tallinn
Läänemere Linnade Liidu Eesti linnade koosolek 14. aprill 2016 Tartu
Seminar „Mitmekesisuse juhtimine – on selles siis reaalne kasu ja kasum?“ 13. aprill 2016 kl 15:00 kuni 17:00 Original Sokos Hotel Viru
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste rahanduse- ja maksupoliitika töörühma kohtumine 13. aprill 2016 kl 15:00 kuni 17:00 Rahandusministeerium
Dokumendihaldusnõukogu koosolek 13. aprill 2016 kl 13:00 kuni 15:30 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste hariduse ja noorsoovaldkonna töörühma koosolek 13. aprill 2016 kl 13:00 kuni 14:00 HTMi Tallinna esindus
Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste hariduse ja noorsoovaldkonna töörühma koosolek 13. aprill 2016 kl 11:00 kuni 12:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
ELL juhatuse koosolek 12. aprill 2016 kl 13:00 kuni 15:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Eesti ja Hiina KOV-de koosöö, arutelu 12. aprill 2016 kl 10:00 kuni 12:00 Välisministeerium
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni kohtumine 11. aprill 2016 kl 13:30 kuni 14:30 Riigikogu
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 11. aprill 2016 kl 12:00 kuni 13:00 Kultuuriministeerium
ELL büroo koosolek 11. aprill 2016 kl 11:00 kuni 12:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Kohtumine Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhatajaga 08. aprill 2016 kl 13:00 kuni 14:00
Avalik loeng “Mis on tark linn ja kuidas linnad targaks saavad?” 07. aprill 2016 kl 17:00 kuni 18:30
Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Alus-, huvi-, üld- ja kutsehariduse rahastamise võtmekohtadest”, arutelu Riigikogus 07. aprill 2016 kl 10:00 kuni 14:00 Riigikogu
Maastikukonventsiooni töörühma koosolek 07. aprill 2016 kl 10:00 kuni 12:00 Keskkonnaministeerium
Kohtumine Riigikogu KOV toetusrühma esimehega 07. aprill 2016 kl 09:00 kuni 09:45
OECD poliitikasoovitused Eesti haridussüsteemile, kohtumine 06. aprill 2016 kl 13:30 kuni 17:00
Säästva arengu komisjon 06. aprill 2016 kl 13:00 kuni 17:00
PLATFORMA juhtkomitee koosolek 06. kuni 08. aprill 2016 Brüssel, Belgia
Majandusseminar “Eesti maksusüsteem – ettevõtluse vedur või pidur?” 05. aprill 2016 kl 14:00 kuni 16:30
Kohtumine TLÜ tudengitega 05. aprill 2016 kl 13:30 kuni 15:30 EMOL
“Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ juhtkomitee koosolek 05. aprill 2016 kl 11:00 kuni 17:00
ELL büroo koosolek 04. aprill 2016 kl 11:00 kuni 11:50 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed kohtuvad Riigikantselei EL sekretariaadis, teemaks Eesti eesistumine EL Nõukogus 2018 a 01. aprill 2016 kl 15:00 kuni 16:30 Riigikantselei
Kohtumine Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhatajaga 01. aprill 2016 kl 13:00 kuni 14:00
Kohaliku ennetuse töörühm 01. aprill 2016 kl 11:00 kuni 12:00 Justiitsministeerium
Inspiratsioonipäev „Kõik on võimalik! Huviharidus päästab maailma” 31. märts 2016 kl 09:30 kuni 17:00 Tallinn
Rändekonverents 2016: Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades 31.03 kuni 01.04.2016
KOV sümboolika peale ühinemist 30. märts 2016 kl 13:00 kuni 14:00 Stenbocki maja
Haldusreformi ekspertkomisjoni koosolek 30. märts 2016 kl 12:00 kuni 13:30 Rahandusministeerium
Veebisaitide juurdepääsetavuse direktiiv, arutelu 29. märts 2016 kl 13:00 kuni 14:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Klubi POLIS kohtumine 29. märts 2016 kl 11:30 kuni 12:30 EMOL
Eesti rändevõrgustiku esimene vahekohtumine 29. märts 2016 kl 10:00 kuni 14:30 Tallinna Ülikool
TAI koolitus 29. kuni 30. märts 2016 Viljandi
ELL büroo koosolek 28. märts 2016 kl 11:45 kuni 13:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Linnade ja Valdade Päevad 2016 16.03.2016 10:00 kuni 17.03.2016 16:00 Original Sokos Hotel Viru
ELL juhatuse koosolek 08.03.2016 13:00 kuni 09.03.2016 15:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Pagulaste vastuvõttu käsitleva Riigikontrolli auditi tutvustus 03. märts 2016 kl 13:00 kuni 14:00 Siseministeerium
Projekti lõpuseminar – „Seadused ja nende elluviimine. Kuidas edasi!“ 03. märts 2016 kl 10:30 kuni 16:00 Eesti Puuetega Inimeste Koda
Tiigrihüpe Koolis nõukogu koosolek 01. märts 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Avatud valitsemise partnerluse koordineeriva kogu kohtumine 01. märts 2016 kl 13:00 kuni 15:00 Riigikantselei
Alushariduse ja lapsehoiu töörühma koosolek 01. märts 2016 kl 12:00 kuni 15:00 Harku Vallavalitsus
Kohtumine Rahandusministeeriumis 01. märts 2016 kl 11:00 kuni 12:00 Rahandusministeerium
Linnatänavate standardi EVS 843:2016 projektikomitee koosolek 29. veebruar 2016 kl 14:00 kuni 15:00 Standardikeskus
Alushariduse ja lapsehoiu töörühma koosolek 29. veebruar 2016 kl 13:30 kuni 15:30 HTMi Tallinna esindus
Digitaristu arendamine koolides, tingimuste arutelu 22. veebruar 2016 kl 14:00 kuni 16:30 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Haridusseaduse eelnõu arutelu 22. veebruar 2016 kl 13:00 kuni 14:00 HTMi Tallinna esindus
HEV laste toetamise arutelu, kultuurikomisjoni istung Riigikogus 22. veebruar 2016 kl 11:10 kuni 13:00 Riigikogu
EÕLi korraldatud õppimise ja õpetamise teemaline ümarlaud 19. veebruar 2016 kl 14:00 kuni 17:00 Tallinna Ülikool
ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendava aruande esitlus MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel Tallinnas 18. veebruar 2016 kl 15:00 kuni 17:00
Lapsehoidja kutsekomisjoni koosolek 17. veebruar 2016 kl 15:00 kuni 17:00
Dokumendihaldusnõukogu koosolek 17. veebruar 2016 kl 13:00 kuni 15:30 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Heaolu arengukava tutvustus 17. veebruar 2016 kl 12:00 kuni 14:00 Sotsiaalministeerium
Uue alushariduse ja lapsehoiu kontseptsiooni arutelu kultuurikomisjoni istungil Riigikogus 16. veebruar 2016 kl 14:30 kuni 15:30 Riigikogu
ELL volikogu koosolek 16. veebruar 2016 kl 13:00 kuni 14:30 Tallinn Seaport Hotell seminarikeskus
ELL juhatuse koosolek 16. veebruar 2016 kl 11:00 kuni 12:40 Tallinn Seaport Hotell seminarikeskus
Sõpruslinnade tegevuskava, arutelu 16. kuni 17. veebruar 2016 Brüssel, Belgia
ÜVVKS eelnõu töökoosolek 15. veebruar 2016 kl 10:30 kuni 13:00 Keskkonnaministeerium
Sotsiaalpartnerite kohtumine (põgenike ümberpaigutamine) 12. veebruar 2016 kl 14:00 kuni 15:00
Seminar „Tõkked ja toed – igapäevased kogemused kohtumistel põgenikega“ 12. veebruar 2016 kl 11:00 kuni 14:00
Uuringu tutvustus “Toidujäätmete teke Eesti kaubandus- ja toiduainetööstusettevõtetes” 10. veebruar 2016 kl 13:00 kuni 14:00 Keskkonnaministeerium
Veemajandustaristu arendamine 2014-2020 infopäev 10. veebruar 2016 kl 11:00 kuni 15:00 Keskkonnaministeerium
„Work in Estonia – välisspetsialistide Eestisse kaasamise tegevuskava 2015 – 2016“ juhtgrupi koosolek 09. veebruar 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kohtumine kavandatavatest muudatustest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS) 09. veebruar 2016 kl 10:00 kuni 13:00
Nõupidamine erivajadustega laste toetamise teemal 08. veebruar 2016 kl 11:00 kuni 13:00 Sotsiaalministeerium
ELL büroo koosolek 08. veebruar 2016 kl 11:00 kuni 12:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
ÜVVKS eelnõu töökoosolek 08. veebruar 2016 kl 10:30 kuni 13:00 Keskkonnaministeerium
EL Regioonide Komitee 116. täiskogu istung 08. kuni 11. veebruar 2016 Brüssel, Belgia
Huvihariduse kontseptsiooni teemaline kohtumine 05. veebruar 2016 kl 15:00 kuni 17:00 Kultuuriministeerium
Kohtumine kultuuriministriga 05. veebruar 2016 kl 15:00 kuni 16:00 Kultuuriministeerium
Keskkonnaministri pidulik vastuvõtt 04. veebruar 2016 kl 18:00 kuni 20:30 Vaba Lava teatrikeskus
Ligipääsetavuse nõukogu koosolek 04. veebruar 2016 kl 11:00 kuni 16:00 Tartu
Haridusseaduse ettepanekute arutelu 03. veebruar 2016 kl 16:30 kuni 17:30 HTMi Tallinna esindus
Programm „Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018“ juhtnõukogu koosolek 03. veebruar 2016 kl 11:15 kuni 13:00 Muinsuskaitseamet
Seminar „Pilk hallile alale“ 02. veebruar 2016 kl 14:00 kuni 16:00 Tallinna Ülikool
Alushariduse ja lapsehoiu töögrupp 02. veebruar 2016 kl 14:00 kuni 15:00 HTMi Tallinna esindus
Lõimuv Eesti 2020 juhtrühma koosolek 01. veebruar 2016 kl 14:00 kuni 17:00 Kultuuriministeerium
ELL büroo koosolek 01. veebruar 2016 kl 11:00 kuni 12:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni töörühma koosolek 01. veebruar 2016 kl 10:30 kuni 13:00 Keskkonnaministeerium
Tartu Ülikooli Narva Kolledži eksamikomisjoni töös osalemine 29. jaanuar 2016 kl 11:00 kuni 14:00 TÜ Narva Kolledž
Süüteoennetuse nõukogu (SEN) istung 28. jaanuar 2016 kl 12:30 kuni 14:45 Justiitsministeerium
Konverents „Inimmõju Tallinna keskkonnale“, VII 28. jaanuar 2016 kl 09:00 kuni 16:00 Tallinna Botaanikaed
Noortevaldkonna tunnustusüritus 27. jaanuar 2016 kl 16:30 kuni 18:00
FEAD programmi esimese aasta kokkuvõte ja edasised plaanid 27. jaanuar 2016 kl 14:00 kuni 17:00 Sotsiaalministeerium
Säästva arengu komisjoni istung 27. jaanuar 2016 kl 13:00 kuni 17:00 Stenbocki maja
Alushariduse ja lapsehoiu töörühma nõupidamine 27. jaanuar 2016 kl 13:00 kuni 16:00 HTMi Tallinna esindus
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni töörühma koosolek 27. jaanuar 2016 kl 10:30 kuni 13:00 Keskkonnaministeerium
2007-2013 perioodi eurotoetuste kasutamise Eestis, kokkuvõttev seminar 27. jaanuar 2016 kl 10:00 kuni 13:00 Swissôtel Tallinn
Hoolduskoormuse rakkerühma koosolek 26. jaanuar 2016 kl 13:00 kuni 15:00
Kohtumine Haapsalus, teemaks suhted Palestiinaga 26. jaanuar 2016 kl 11:00 kuni 12:30 Haapsalu Linnavalitsus
Palgaerinevuste uurimiseks läbi viidud Norra projekt „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ lõpuseminar 26. jaanuar 2016 kl 09:30 kuni 16:30 Radisson Blu hotell Olümpia, Tallinn
ELL büroo koosolek 25. jaanuar 2016 kl 11:30 kuni 12:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Ligipääsetavuse nõukogu koosolek 22. jaanuar 2016 kl 11:00 kuni 15:00
KOV arendusjuhtide koosolek 22. jaanuar 2016 kl 10:00 kuni 15:00 Rakvere
Haldusreformi ekspertkomisjoni koosolek 22. jaanuar 2016 kl 10:00 kuni 16:00 Tallinn
Euroopa maastikukonventsiooni ülevõtmise ettevalmistamise töökoosolek 21. jaanuar 2016 kl 14:00 kuni 17:00 Keskkonnaministeerium
OECD missiooni kohtumised 19. kuni 20. jaanuar 2016 Keskkonnaministeerium
Nõupidamine avatud partnerluse teemal 18. jaanuar 2016 kl 14:00 kuni 15:00 Riigikantselei
ELL büroo koosolek 18. jaanuar 2016 kl 11:00 kuni 11:50 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni töörühma koosolek 18. jaanuar 2016 kl 10:30 kuni 13:00 Keskkonnaministeerium
Töökoosolek määruse “Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused” eelnõu arutamiseks 15. jaanuar 2016 kl 13:00 kuni 15:00 EMOL
MISA ekspertrühma koosolek 14. jaanuar 2016 11:00 Kultuuriministeerium
Alushariduse ja lapsehoiu töörühma nõupidamine 12. jaanuar 2016 kl 15:30 kuni 16:50 HTMi Tallinna esindus
Linnade Liidu juhatuse koosolek 12. jaanuar 2016 kl 13:00 kuni 15:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Huvitegevuse kontseptsiooni töörühma koosolek 12. jaanuar 2016 12:00 Kultuuriministeerium
Konverents “Pariisi kliimakokkulepete mõju Eestile” 12. jaanuar 2016 kl 09:30 kuni 14:30
„Welcoming Network for Migrant` Rights and European Citizenship – WELCOME project“ 12. kuni 16. jaanuar 2016 Santiago de Compostela
Rändeteemaline sotsiaalpartnerite kohtumine 08. jaanuar 2016 kl 14:00 kuni 15:30 Siseministeerium
“Kohaliku omavalitsuse tugevdamise“ programmi kokkuvõte 5. jaanuar 2016 14:00 Rahandusministeerium
Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu koosolek 18. detsember 2015 10:00 Sotsiaalministeerium
MARAC juhtrühma koosolek 17. detsember 2015 kl 13:00 kuni 15:00 Sotsiaalkindlustusamet
Kliimastrateegia juhtkomisjoni koosolek 17. detsember 2015 kl 10:00 kuni 13:00 Keskkonnaministeerium
Tallinnna Linnavalitsuse vastuvõtt 16. detsember 2015 17:00 Tallinna Raekoda
Uimastiennetuse valitsuskomisjoni kohtumine 16. detsember 2015 13:00 Siseministeerium
Kliimamuutuste juhtkomitee 16. detsember 2015 kl 10:00 kuni 17:00 Keskkonnaministeerium
Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020 võrgustiku kohtumine 15. detsember 2015 kl 12:30 kuni 15:00 Justiitsministeerium
MISA nõustamisteenuse ekspertrühma kohtumine 15. detsember 2015 12:00 Tallinn
Marac mudeli rakendamine – Soome kogemused 15. detsember 2015 kl 10:30 kuni 14:00 Sotsiaalkindlustusamet
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi meetmekomisjon 15. detsember 2015 kl 10:30 kuni 12:00 Rahandusministeerium
Tähtvere Avatud Naistekeskuse projekti „ Lastele suunatud lähisuhtevägivallaalaseks teavitustegevuseks metoodilise materjali väljatöötamine, teavitustegevuse läbiviimine ja lastele suunatud teenuste piloteerimine“ seminar 14. detsember 2015 kl 14:00 kuni 16:00 Eesti Lastekirjanduse Keskus
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioone seaduse eelnõu töörühm 14. detsember 2015 kl 10:30 kuni 13:30 Keskkonnaministeerium
Tiigrihüpe Koolis nõukogu koosolek 10. detsember 2015 kl 14:00 kuni 15:30 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Riigihanked, kesksete hankijate kasutamise võimalused KOV-ides / arutelu 10. detsember 2015 kl 13:30 kuni 14:00 Rahandusministeerium
Dokumendihaldusnõukogu aastakoosolek 09. detsember 2015 kl 13:00 kuni 15:30 Siseministeerium
Noortevaldkonna tunnustuskomisjoni koosolek 9. detsember 2015 12:00 Eesti Noorsootöö Keskus
Koosolek “Õpetajate täiendusõppe prioriteedid” 9. detsember 2015 11:00
Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse konverentsil “Kohalik omavalitsus korrakaitses” 09. detsember 2015 kl 10:00 kuni 14:00 Sisekaitseakadeemia
Linnade Liidu juhatuse ja volikogu koosolek 08. detsember 2015 kl 11:00 kuni 15:00 Hotell Euroopa konverentsikeskus
Alushariduse- ja lapsehoiu kontseptsiooni teavitusüritus 7. detsember 2015 10:30 Tartu
Arutelu “Autoettevõtete Liidu ettepanekud – erivedude tingimuste leevendamine” 03. detsember 2015 kl 10:00 kuni 12:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Regioonide Komitee täiskoguistung 3. detsember 2015 Brüssel, Belgia
Sotsiaaldialoogi komitee täiskoguistung 2. detsember 2015 Brüssel, Belgia
EL Regioonide Komitee täiskogu istung 01.12.2015 16:00 kuni 04.12.2015 23:55 Brüssel, Belgia
Kohanimepäev 01. detsember 2015 kl 10:00 kuni 15:00 Hopneri maja
Konverents „Deinstitutsionaliseerimine Eestis. Senised kogemused ja väljakutsed edaspidiseks“ 1. detsember 2015 09:30 Tallinn
2007–2013 perioodi struktuurivahendite mõju Eesti regionaalarengule, arutelu 01. detsember 2015 kl 09:30 kuni 13:00 Riigikogu konverentsisaal
CEMRi koosolek töögrupis “Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kui tööandjad” 1. detsember 2015 Brüssel, Belgia
Koolitus “LGBT koolis ja hariduses” 30. november 2015 09:45 Tallinna Ülikool
Rahvusvaheline kliimakonverents COP 21 ja sellega kaasnevad üritused 29.11 kuni 06.12.2015 Pariis
Noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsiooni ümarlaud 27. november 2015 14:00 Tallinn
Ava- ja linkandmete töörühma kohtumine 27. november 2015 kl 13:00 kuni 15:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tervise Arengu Instituudi Alkoholikonverents 2015 “Muutused või elu mugavustsoonis” 27. november 2015 09:30 Tallinn
EVS 843 “Linnatänavad” uustöötluse koostamise projektikomitee koosolek 25. november 2015 kl 15:00 kuni 16:00 Standardikeskus
Säästva arengu komisjoni istung 25. november 2015 kl 13:00 kuni 17:00 Stenbocki maja
Seminar: Regioonide Komitee, mida ta teeb ja kuidas ta teeb ning kas seda on kerge selgitada? 25.11.2015 06:00 kuni 27.11.2015 17:00 Vilnius, Leedu
Euroopa Maastikukonventsiooniga liitumist ettevalmistava töörühma koosolek 24. november 2015 kl 14:00 kuni 16:00 Keskkonnaministeerium
Lastekaitseseaduse teavitusseminar 24. november 2015 09:30 Tallinn
Inimsmugeldamine – Euroopa väljakutsed ja lahendused 24. november 2015 Tallinn
Regioonide Komitee NAT komisjoni koosolek 24. november 2015 Brüssel, Belgia
Infoühiskonna Arengukava rakendusplaani arutelu (partnerid) 23. november 2015 kl 14:00 kuni 17:30 Tallinn
Lapsehoidja kutsekomisjoni koosolek 23. november 2015 14:00 Tallinn
Kohaliku omavalitsuse ülesannete hindamise projekti lõpuseminar 20. november 2015 kl 11:00 kuni 15:00 Rahandusministeerium
MTÜ Lastekaitse Liit konverents “Ära löö last – ka sõnadega” 20. november 2015 09:30 KUMU auditoorium
Regioonide Komitee ENVE komisjoni koosolek 20. november 2015 Brüssel, Belgia
4 linna IT nõupidamine 19.11.2015 12:00 kuni 20.11.2015 13:00
Alushariduse- ja lapsehoiu kontseptsiooni töörühma koosolek 19. november 2015 09:30
Kultuuri kutsenõukogu koosolek 18. november 2015 14:00
Euroopa Liidu Läänemere piirkonna programmi juhtkomitee 17. kuni 19. november 2015 Malmö
Subsidiaarsuse konverents 17. november 2015 Brüssel, Belgia
Regioonide Komitee SEDEC komisjoni koosolek 17. november 2015 Brüssel, Belgia
Regioonide Komitee CIVEX komisjoni koosolek 16. november 2015 Brüssel, Belgia
Konverents “Piiriülese koostöö tulevik Euroopas” 13. november 2015 Brüssel, Belgia
Läänemere piirkonna programmi projektide arutelu 12. november 2015 kl 14:00 kuni 17:00 Rahandusministeerium
Noorsootöö kutsekomisjoni koosolek 12. november 2015 kl 12:00 kuni 17:00 Tallinn
Noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsiooni ümarlaud 11. november 2015 kl 14:00 kuni 16:00 Tallinn
EVS 843 “Linnatänavad” uustöötluse koostamise projektikomitee koosolek 10. november 2015 kl 14:00 kuni 16:00 Standardikeskus
Riigikogu kultuurikomisjoni kohtumine erakoolide esindajatega 10. november 2015 kl 14:00 kuni 16:00 Riigikogu
Linnade Liidu juhatuse koosolek 10. november 2015 kl 13:00 kuni 15:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Koolitusnõukogu koosolek 09. november 2015 kl 14:00 kuni 16:00 Tervise Arengu Instituut
Nõupidamine Tallinna LV-s seoses CEMR-ga 9. november 2015 14:00 Tallinn
Alushariduse ja lapsehoiu kontseptsiooni eelnõu arutelu 05. november 2015 kl 10:00 kuni 13:00
Noorsootöötaja kutsekomisjon 04. november 2015 kl 13:00 kuni 17:00 Tallinn
Raplamaa Omavalitsusliitude arutelu haldusreformi teemal 03. november 2015 kl 10:00 kuni 12:00 Rapla
Uussisserändajate tugivõrgustiku korraline kohtumine 02. november 2015 kl 10:00 kuni 14:00 Kamahouse
CEMR peasekretäride ja direktorite nõupidamine 02. kuni 06. november 2015 Nicosia, Küpros
TÜ ühiskonnateaduste instituudi täienduskoolitus “Lapse õiguste konventsioon: alaealiste üle õigusemõistmise süsteemid ja laste osalemisõigus” 30. oktoober 2015 kl 10:00 kuni 17:15 Ahtri 8, Tallinn
Huvitegevuse kontseptsiooni väljatöötamise töörühma koosolek 29. oktoober 2015 kl 11:00 kuni 13:00 Kultuuriministeerium
Arutelu “OECD avalike investeeringute koordineerimise printsiipide rakendamise hindamine” 29. oktoober 2015 kl 10:30 kuni 13:00 Rahandusministeerium
Türgi Vabariigi saatkonna vastuvõtt 29. oktoober 2015 Ahtri 8, Tallinn
Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) local finances töögrupi kohtumine 27.10.2015 16:00 kuni 28.10.2015 23:55 Brüssel, Belgia
Haldusreformi valitsuskomisjon 27. oktoober 2015 kl 11:00 kuni 14:00 Ahtri 8, Tallinn
Omavalitsusfoorum 27. oktoober 2015 kl 10:00 kuni 15:00 Kultuurikatel, Tallinn
UBC täitevkogu ja peakonverents 27. kuni 30. oktoober 2015 Gdynia, Poola
Rändevaldkonna sotsiaalpartnerite kohtumine 23. oktoober 2015 kl 15:00 kuni 17:00 Siseministeerium
Meediakonverents “Uus meedia, väärtusliku sõnumi koostamine ja organisatsiooni turundamine” 23. oktoober 2015 kl 09:00 kuni 17:00 Ahtri 8, Tallinn
ELL ja EMOLi ühine arutelu “Linnade ja Valdade Päevad 2016” 22. kuni 23. oktoober 2015 Harjumaa
Politsei- ja Piirivalveameti CPTED lõpukonverents 21. oktoober 2015 kl 09:30 kuni 16:00 Ahtri 8, Tallinn
Narva sõpruslinna delegatsiooni Linnade Liidu külastus ja linnaekskursioon 21. oktoober 2015 09:30 Ahtri 8, Tallinn
KOV haridusjuhtide õppepäevad 21. kuni 22. oktoober 2015 Tartu
Konverents “United Against Hatred and Fear” 21. oktoober 2015 Brüssel, Belgia
Regioonide Komitee EUROPCOM konverents 21. kuni 22. oktoober 2015 Brüssel, Belgia
Kohtumine Narva sõpruslinna delegatsiooniga 20. oktoober 2015 16:00 Ahtri 8, Tallinn
Kliimapoliitika jäätmetöörühma koosolek 20. oktoober 2015 15:00 Keskkonnaministeerium
Riigikogu kultuurikomisjoni istung 20. oktoober 2015 kl 14:00 kuni 16:00
Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalik istung 20. oktoober 2015 kl 14:00 kuni 16:00
Foorum “KOV ühinemise lood” 20. oktoober 2015 kl 11:00 kuni 17:00 Märjamaa
Seminar “Opportunities and challenges linked to the free movement of people” 20. oktoober 2015 Brüssel, Belgia
Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) 29. plenaarsessioon 19. kuni 22. oktoober 2015 Strasbourg, Prantsusmaa
Kohtumine Palestiina delegatsiooniga 16. oktoober 2015 Sirge 2, Tallinn
Haldusreformi ekspertrühm 16. oktoober 2015 Ahtri 8, Tallinn
ELL volikogu koosolek 13. oktoober 2015 kl 13:00 kuni 15:30 Tallinn Seaport Hotell seminarikeskus
ELL juhatuse koosolek 13. oktoober 2015 kl 11:00 kuni 14:40 Tallinn Seaport Hotell seminarikeskus
Konverents „Kasvatades vägivallavaba põlvkonda“ 13. kuni 14. oktoober 2015 KUMU auditoorium
EL Regioonide Komitee täiskogu istung 11.10.2015 14:00 kuni 14.10.2015 23:50 Brüssel, Belgia
PGSi ja sellest tulenevate teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsuse arutelu 9. oktoober 2015 Ahtri 8, Tallinn
Konverents „Welcoming Network for Migrant`Rights and European Citizenship – Welcome Project“ 09. kuni 14. oktoober 2015 Itaalia
Keelefoorum 08. oktoober 2015 kl 11:00 kuni 13:00 Riigikogu konverentsisaal
Arenguspetsialistide nõukoda 8. oktoober 2015
Haridusseaduse eelnõu töörühma koosolek 07. oktoober 2015 kl 15:30 kuni 17:00
Riigiportaali eesti.ee infopäev 07. oktoober 2015 kl 12:30 kuni 16:30 Nordic Hotel Forum, Tallinn
Pühakodade programmi juhtnõukogu koosolek 07. oktoober 2015 kl 11:00 kuni 13:00 Muinsuskaitseamet
Aasta Õpetaja Gala 2015 3. oktoober 2015 Tartu
Kohaliku ennetuse töögrupi kohtumine 02. oktoober 2015 kl 11:00 kuni 13:00 Justiitsministeerium
Regioonide Komitee COTER komisjoni koosolek 2. oktoober 2015 Brüssel, Belgia
Tiigrihüpe Koolis nõukogu koosolek 01. oktoober 2015 kl 14:00 kuni 16:00 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kohtumine Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindajaga 01. oktoober 2015 kl 13:30 kuni 15:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Huvitegevuse kontseptsiooni väljatöötamise töörühma koosolek 01. oktoober 2015 kl 11:00 kuni 13:00 Kultuuriministeerium
URBACT III rahvusliku kontaktpunkti koosolek 1. oktoober 2015 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) territoriaalse ühtekuuluvuse ekspertgrupi koosolek 1. oktoober 2015 Brüssel, Belgia
Eesti UBC koosolek 30. september 2015 Elva
Regioonide Komitee ENVE komisjoni konverents ringmajanduse teemal “Closing the loop in the Circular Economy: contributions and expectations from Europe’s local and regional authorities” 29. september 2015 Brüssel, Belgia
Regioonide Komitee ENVE komisjoni koosolek 28. september 2015 Brüssel, Belgia
Kohtumine teemal “Euroopa Komisjoni ettepanek pagulaste ümberpaigutamisega “ 25. september 2015 kl 13:45 kuni 15:00 Siseministeerium
Teavituskampaania SIIA SAAB tutvustus 24. september 2015 kl 14:00 kuni 16:00 Eesti Puuetega Inimeste Koda
Heaolu arengukava juhtkomitee arutelukoosolek 23. september 2015 kl 11:30 kuni 13:30 Sotsiaalministeerium
BSSSC juhatus ja 23. aastakonverents 23. kuni 25. september 2015 Visby, Rootsi
Statistikaamet korraldab koostöös ministeeriumide andmekogupidajatega ja riigi omavalitsuste katusorganisatsioonidega teabepäeva “Registripõhine rahvaloendus – tasakaal ootuste ja võimaluste vahel“. 22. september 2015 kl 10:00 kuni 16:00
Platforma seminari ümarlaud: From autonomous communities on a human scale to the United states of Europe 20. kuni 22. september 2015 Rooma, Itaalia
Ümarlaud – turvaliste hoonete märgistamise perspektiiv 18. september 2015 kl 10:00 kuni 12:00
Linnade Liidu 95.juubel 17. september 2015 kl 13:30 kuni 18:00 Glehni loss
Linnade Liidu juhatuse koosolek 15. september 2015 kl 13:00 kuni 15:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Regioonide Komitee Kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) koosolek 14. september 2015 Brüssel, Belgia
Omastehooldajatele, hooldustöötajatele ja tööandjatele suunatud infoportaali tutvustav seminar 11. september 2015 kl 10:30 kuni 13:00
URBACT III Seirekomitee koosolek 10. kuni 12. september 2015 Luxembourg
Vabariigi Valitsuse ministeeriumide vahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni transpordi ja teede töörühma koosolek 09. september 2015 kl 10:00 kuni 12:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kohtumine Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) esindajatega 08. september 2015 kl 13:00 kuni 15:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Eripedagoogi kutsekomisjoni koosolek 04. september 2015 kl 12:00 kuni 14:00 Kutsekoda
Huvitegevuse töörühma koosolek 03. september 2015 kl 11:00 kuni 13:00 Kultuuriministeerium
Euroopa Regioonide Komitee juhatuse koosolekul 2. september 2015 Brüssel, Belgia
Liiklusohutusprogrammi 2025 ettevalmistamise töörühma koosolek 01. september 2015 kl 14:00 kuni 16:00 Maanteeamet
Regioonide Komitee delegatsioonide koordinaatorite koosolek 1. september 2015 Luksemburg
Jõhvi Gümnaasiumi avamine 31. august 2015 Jõhvi
HITSA Nutiklassi sünnipäev 28. august 2015 kl 12:00 kuni 15:00 Hariduse Infotehnoloogia SA
Huvihariduse kontseptsiooni arutelu 28. august 2015 kl 12:00 kuni 15:00 Kultuuriministeerium
Riigikogu keskkonnakomisjoni erakorraline koosolek – Aafrika seakatku probleemid ja jahiseaduse eelnõu 27. august 2015 kl 11:00 kuni 13:00
Põhikooli toetuse andmise tingimuste arutelu 27. august 2015 kl 10:00 kuni 13:00 HTMi Tallinna esindus
Seminar-vestlusring „Loominguline Amsterdam” 26. august 2015 kl 15:00 kuni 16:30 Tallinna Loomeinkubaator
Dokumendihaldusnõukogu koosolek 26. august 2015 kl 13:00 kuni 15:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
TÜ Narva Kolledži Noorsootöö õppekava lõpueksami kaitsmiskomisjon 25. august 2015 TÜ Narva Kolledž
Riikliku merereostuse tõrjeplaani ajakohastamise nõupidamine 24. august 2015 kl 14:00 kuni 16:00 Siseministeerium
Arvamusfestival 2015 14.08.2015 12:00 kuni 15.08.2015 20:00 Paide
Eesti Linnade Liidu suvepäevad 31.07.2015 14:00 kuni 02.08.2015 09:30 Kopra Turismitalu, Viljandimaa
EL Regioonide Komitee 113. täiskogu koosolek 06.07.2015 13:00 kuni 09.07.2015 23:00 Brüssel, Belgia
KOV läbirääkimiste rahanduse ja maksunduse töörühm 29. juuni 2015 kl 14:00 kuni 16:00 Rahandusministeerium
Seminar “Workshop on the potential of small and medium cities in cross-border polycentric metropolitan regions” 29.06 kuni 01.07.2015
CEMR Poliitika Komitee 25. juuni 2015 08:00 München, Saksamaa
Seminar “Changing the European Neighbourhood Policy: Focus on the Eastern Partnership” 18. juuni 2015 kl 13:30 kuni 19:30
Seminar “Kohalike- ja piirkondlike omavalitsuste läbirääkimised keskvalitsusega” 18.06.2015 08:00 kuni 20.06.2015 23:59 Riia, Läti
Pensioniseminar: Millised hakkavad pensionid olema 30 aasta pärast? 18. juuni 2015 Ülemiste Technopol, Tallinn
Haridustöötajate tunnustamiskomisjoni koosolek 17. juuni 2015 kl 13:00 kuni 15:00
ÜVVK seaduse väljatöötamise töörühma koosolek 17. juuni 2015 Keskkonnaministeerium
Säästva arengu komisjoni istung 17. juuni 2015 Ahtri 8, Tallinn
Volikogu koosolek 16. juuni 2015 kl 13:00 kuni 15:00 Tallinn Seaport Hotell seminarikeskus
Juhatuse koosolek 16. juuni 2015 kl 11:00 kuni 13:00 Tallinn Seaport Hotell seminarikeskus
CEMR Kliimamuutuste ja Energiamajanduse ülemineku töörühm 16. juuni 2015 Brüssel, Belgia
Haldusreformi valitsuskomisjoni kohtumine 12. juuni 2015 kl 14:30 kuni 16:30
Keskkonna- ja maaküsimuste töörühma koosolek 12. juuni 2015 kl 09:30 kuni 11:00 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Kohtumine ENL esindajatega SD teemal 11. juuni 2015 kl 11:00 kuni 12:30 Eesti Linnade Liidu büroo, Ahtri 8, Tallinn
Koosolek Arvamusfestivali 2015 riigijuhtimise (Toimiv riik) korraldajatega 10. juuni 2015 kl 13:00 kuni 15:00 Tornimäe tn 5, Tallinn
Kliimapoliitika jäätmetöörühma koosolek 9. juuni 2015 Keskkonnaministeerium
Kohtumine AS Hoolekandeteenused esindajatega 08. juuni 2015 kl 13:00 kuni 14:30 Merimetsa tee 1, Tallinn
UCLG Täitevbüroo (CEMR-UCLG Euroopa) 07.06.2015 08:00 kuni 14.06.2015 23:59 Porto Alegre, Brasiilia
Tervisedenduse konverents 2015: Laste heaolu – meie ühine vastutus 05. juuni 2015 kl 09:30 kuni 17:00 Radisson Blu hotell Olümpia, Tallinn
Dokumendihaldusnõukogu seminar 04.06.2015 09:00 kuni 05.06.2015 14:00 Matsalu, Läänemaa
BSSSC juhatus 04. juuni 2015 kl 08:00 kuni 23:59 Kristjansand, Norra
Projekti „Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine ja reintegratsioon Eestist (VARRE)“ lõpuseminar 4. juuni 2015
TALO palgaläbirääkimiste kohtumine 03. juuni 2015 kl 14:00 kuni 15:30 Kultuuriministeerium
Kohtumine Riigikogu aseesimehe Helir Valdor Seeder’iga 03. juuni 2015 kl 09:30 kuni 11:00 Riigikogu
Euroopa Roheline Nädal, seminarid ja konverentsid 02.06.2015 08:00 kuni 05.06.2015 23:59 Brüssel, Belgia
Euroopa Liidu Regioonide Komitee täiskogu istung 01.06.2015 08:00 kuni 03.06.2015 23:59 Brüssel, Belgia