Soome-Eesti üleriigilised omavalitsusliidud sõlmisid koostööleppe

Täna kirjutasid Soome ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindajad alla koostöölepingule käesolevaks aastaks.

Eesti omavalitsustele olulise lepingupunktina käsitletakse Eesti ja Soome kohaliku omavalitsuse alaste õigusaktide arendamist, tutvustamist ning nende tõlkimist eesti ja soome keelde.

Leping hõlmab ka konsultatsiooniabi Eesti kohalikke omavalitsusi puudutavates küsimustes ning ekspertide vahetust, lisaks kahepoolsete otsesuhete jätkuvat arendamist Soome ja Eesti omavalitsusüksuste vahel.

Soome-Eesti omavalitsusliitude koostöö raames viiakse aasta jooksul läbi seminaride sari Eesti omavalitsuspoliitikute ja – ametnike koolitamiseks teemadel “Kohalik omavalitsus kui tööandja”, “Kohaliku omavalitsuseteenuste standardid, kvaliteet ja finantseerimine”, “Erakondade roll kohaliku omavalitsuse teostamisel”, “Kohalik omavalitsus ja regionaalne juhtimine”.

Lepingule kirjutasid alla Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Risto Parjanne ja Eesti Linnade Liidu büroo tegevdirektor Ain Kalmaru.

 

Tagasi eelmisele lehele