Riik pakub omavalitsustele 2000. aastal 891 miljonit

Tänastel Omavalitsusliitude Koostöökogu ja valitsuskomisjoni vahelistel läbirääkimistel esitas valitsuskomisjon omavalitsuste eelarvetoetuste lõppsummana 891 miljonit krooni.

Omavalitsuste poolt taotletav üldsumma suurus on endiselt ligi 400 miljonit krooni rohkem, kui 2000. aasta eelarvesse on planeeritud. Tõenäoliselt on omavalitsustel võimalik jätkata läbirääkimisi üksnes vahendite jaotuste osas.

Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlusel kinnitati erakorraline läbirääkimiste voor esmaspäevaks, et enne valitsusele eelarveprojekti üleandmist esitada omapoolsed seisukohad vahendite jaotuste osas.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindus tegi täna omavalitsuste maksubaasi korrastamiseks ettepaneku elanike registreerimise seadustamiseks veel sel aastal, et tagada maksude laekumine sellele omavalitsusüksusele, kellelt inimene saab avalikud teenused.

Samuti taotleb Koostöökogu omavalitsuste maksubaasi parandamiseks omavalitsuste eelarvetesse laekuva füüsilise isiku tulumaksu senise 56 protsendi tõstmist 60-le protsendile.

Koostöökogu esitas ka arupärimise regionaalminister Toivo Asmerile valitsuse poolt lubatud toetuste maksmata jätmise osas ühinevatele omavalitsusüksustele, ning tegi ettepaneku lisada 12 miljonit krooni tuleva aasta riigieelarvesse.

Järgmine läbirääkimiste voor on 13. septembril.

 

Tagasi eelmisele lehele