Riigihalduse minister Arto Aas allkirjastas omavalitsusliitudega järgmise aasta eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli

Riigihalduse minister Arto Aas allkirjastas omavalitsusliitudega järgmise aasta eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli.

Täna Siseministeeriumis toimunud Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarve läbirääkimiste koosolekul otsustati allkirjastada riigieelarve läbirääkimiste vaheprotokoll, mille raames käsitleti seekord eelkõige eelarvestrateegilisi küsimusi.

Omavalitsusliidud taotlesid läbirääkimistel, et taastatakse 2009. aastani kehtinud omavalitsuste tulubaas. „Kohalike omavalitsuste ülesannete vähendamine ja sellega seotud tulubaasi kärbe aastatel 2009-2015 on mõjutanud oluliselt kohalike omavalitsuste põhiteenuste osutamist ehk teenuste kvaliteeti, kohalike omavalitsuste võimalusi igapäevaseks hädapäraseks kohaliku elu korraldamiseks ja põhivara korrashoiuks,“ teatab koostöökogu.

Kootöökogu tegi ettepaneku taastada kohalike eelarvetele laekuv tulubaasi osa. Samuti tegi koostöökogu ettepaneku suurendada tasandusfondist kohalike eelarvete ühtlustamiseks eraldatavaid vahendeid. „Kohalike eelarvete tasakaalus hoidmiseks on vajalik ka tasandusfondi taastamine, sest 2009. aasta lisaeelarvega kärbiti tasandusfondi mahtu 21 miljoni euro võrra,“ täiendab Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast läbirääkimistel taustal.

Koostöökogu üheks eesmärgiks on suurendada ka vahendeid kohalikele teedele. „Kohalikud teed moodustavad Eesti teedest 40,6 protsenti. Senini kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite maht ei ole piisav ning on võrreldes riigi teedele eraldatavate vahendite mahuga ebaõiglane,“ lisab koostöökogu teadaandes. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni koosolekul fikseeriti, et riigieelarvestrateegias on planeeritud kohalikele teedele 24,7 miljonit eurot.

Vaheprotokolliga otsustati, et pooled jätkavad töörühmade ja delegatsioonide tasemel läbirääkimisi käesolevale protokollile lisatud Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekute üle 2016. aasta riigieelarve osas eesmärgiga jõuda pooli rahuldavate lahendusteni läbirääkimiste lõpp-protokolli allkirjastamise ajaks. Valitsuskomisjoni esimees edastab Omavalitsusliitude Koostöökogule 19. juuniks informatsiooni kohalike omavalitsuste toetusi puudutavate ministeeriumide eelarve taotluste kohta, ministeeriumide ettepanekud läbirääkimisteks ning seisukohad Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekute kohta.

Eelarveläbirääkimiste vaheprotokollile kirjutasid alla riigihalduse minister Arto Aas, Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse esimees Kurmet Müürsepp.

——–

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni läbirääkimiste põhieesmärk on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine, mis tagaks kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajaliku tulubaasi ning võimaldaks kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.

Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon. Valitsuskomisjoni juhib riigihalduse minister, Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni juhivad Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees.

Tagasi eelmisele lehele