Riigiabi teabepäev

KUTSE 

Rahandusministeerium koostöös Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liiduga kutsuvad Teid osalema RIIGIABI TEABEPÄEVAL.

Teabepäev toimub 19.11.2015 algusega kell 10.00 Omavalitsusmajas (Sirge tn 2, Tallinn) ning selle viib läbi Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna jurist Anna-Liisa Aasrand.  

Teabepäeva eesmärgiks on võimaldada osalejatel omandada teadmisi riigiabi üldpõhimõtetest ning tõsta kohalike omavalitsuste teadlikkust, vältimaks vigu, mis võivad põhjustada hilisema riigiabi tagasinõudmise.  Teabepäeva sihtgrupiks on omavalitsusüksuste ametnikud ja töötajad, kes võivad kokku puutuda kohaliku omavalitsuse üksuste vahendite andmisega ettevõtjatele.

Riigiabi on riigi poolt rahalise või muu soodustuse näol antav toetus ettevõtjatele, millega tekitatakse neile konkurentsieelis.   Konkurentsiseaduse kohaselt on riigiabi andjaks ka  kohaliku omavalitsuse üksus, kes otseselt või kaudselt kasutab riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse vahendeid riigiabi andmiseks.  Riigiabi ei tähenda vaid raha väljamaksmist, vaid teatud juhtudel ka muu majandusliku eelise andmist ettevõtjale, sh näiteks maa müümist alla turuhinna, valikuliselt maksudest/tasudest vabastamist või muude soodsamate tingimuste loomist ettevõtjatele. 

Riigiabi andmisel tuleb järgida liikmesriikidele otsekohalduvaid Euroopa Liidu õigusakte ning arvesse võtta ka vastavaid suuniseid ja raamistikke. Kui riigiabi on antud vastuolus asjakohastele Euroopa Liidu reeglitega, on tegemist ebaseadusliku abiga, mis tuleb üldreeglina ettevõtjalt koos intressidega tagasi küsida. 

Eestis on kohalikud omavalistused riigiabiga seni kokku puutunud näiteks inkubatsioonikeskuste loomisel ja erinevate keskkonnaalaste projektide kaasrahastamisel Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

Teema- ja ajakava:

10.00 – 11.30     Sissejuhatus riigiabisse: riigiabi mõiste, läbipaistvus ja informatsiooni allikad. Millal ei ole abi andmine riigiabi (komisjoni viimaste nn mitte-riigiabi otsuste põhjal)?

11.30 – 11.40     Sirutuspaus

11.40 – 13.00     Riigiabi andmise võimalused: üldine grupierand, vähese tähtsusega abi, üldist majandushuvi pakkuvad teenused. 

Teabepäevale on võimalik registreeruda kuni 12. novembrini 2015 SIIN.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Anna-Liisa Aasranna poole aadressil anna-liisa.aasrand@fin.ee või telefoninumbril 611 3280.  

 

Tagasi eelmisele lehele