Palve pikendada määruse „Geodeetiline süsteem“ muutmise eelnõu tähtaega

Keskkonnaministri määruse „Geodeetiline süsteem“ muutmise eelnõu

Eesti Linnade Liit teeb ettepaneku pikendada eelnõu kooskõlastamise tähtaega 8.juunini.

Eelnõukohane muudatus puudutab kõiki Eesti kohalikke omavalitsusi, kuid selgust ei ole lisanduvas töö mahus, ressursivajaduses ega katteallikates.

Seletuskirja kohaselt viib Maa-amet riigi infosüsteemi kuuluvasse geodeetiliste punktide andmekogusse (GPA) kantud kohalike geodeetiliste võrkude punktide kõrgusandmed üle uude kõrgussüsteemi ja teeb need GPA kasutajaliidese kaudu kättesaadavaks. Need kohaliku võrgu punktide andmed, mis ei ole kantud GPA-sse, tuleb kohalikul omavalitsusel ise uude kõrgussüsteemi üle viia. Kohalikele omavalitsustele toob eelnõu vastuvõtmine esialgu uusi kohustusi, kuna nad peavad veenduma, et neile esitatud tööd on teostatud kehtestatavas kõrgussüsteemis.

Teeme ettepaneku seletuskirjas lahti kirjutada eelnõu mõju kohaliku omavalitsuse üksustele.
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/bcbf1bb7-37cb-4d9b-84e0-5960bd1daf14

Tagasi eelmisele lehele