Õpetajate kolmepoolne palgalepe sai allkirjad

Valitsuse, kohalike omavalitsuste ja õpetajate ühenduste volitatud esindajad sõlmisid reedel õpetajate palga alammäärasid ja tööalaseid tagatisi puudutava kokkuleppe.

Kolmepoolsetel läbirääkimistel lähtuti põhimõttest, et õpetajate palgaraha antakse riigieelarvest omavalitsuste eelarvesse, kuid õppeaasta sees ei muudeta seni kehtinud arvestussüsteemi, teatas omavalitsusliitude koostöökogu pressiesindaja reedel BNS-ile.

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate palga alammääraks on noooremõpetajal 4300 krooni, õpetajal 4600 krooni, vanemõpetajal 5230 krooni ning õpetaja-metoodikul 6340 krooni.

“Kokkulepe sätestab ka selle, et võrreldes senise korraga, ei tule muutusi ka lisatasude maksmisel ning et palgamäärade suurendamine toimub aastaeelarves määratud summa piires,” ütles pressiesindaja.

Selleks aastaks on riigieelarvest eraldatud munitsipaalkoolide pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täiendkoolituse ja õpikute soetamise finantseerimiseks 1,398 miljardit krooni.

See peab võimaldama tõsta õpetajate astmepalka keskmiselt 15 protsenti.

Ühtlasi leppisid osapooled kokku selles, et pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega õpetaja palgamäär võib olla 15 protsenti madalam kõrgharidusega õpetaja palgamäärast.

Sõlmitud kokkulepet peavad järgima kõik omavalitsusüksused ning selle täitmist saavad nõuda kõigi munitsipaalomandis olevate põhikoolide ja gümnaasiumide õpetajad.

Osapooled kohustusid hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kokkuleppe allakirjutamist edastama selle teksti kõigile kokkuleppe täitmisega seotud juriidilistele isikutele, asutustele ja organisatsioonidele.

Kokkuleppele kirjutasid alla haridusminister Tõnis Lukas, Omavalitsusliitude Koostöökogu esindaja Jüri Võigemast ja Haridustöötajate Liidu esindaja Sulev Rondik.

Läbirääkimised järgmise aasta palgaküsimustes algavad märtsis.

“Selgus, et me kõik ajame ühte asja ning oleme väga kiiresti asunud täitma seda, mida uuendatud seadus meilt nõuab,” sõnas haridusminister Tõnis Lukas pärast kokkuleppele allakirjutamist.

“Ent vähesed uskusid, et me jõuame nii ruttu kolmepoolsete läbirääkimiste eduka tulemuseni,” lisas ta.

 

Tagasi eelmisele lehele