Omavalitsuste eelarvekõnelustel jõuti vaheprotokollini

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja ministeeriumidevaheline komisjon otsustasid teisipäeval läbirääkimiste voorul allkirjastada eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli riigieelarve kolme aasta strateegia ja järgmise aasta riigieelarve osas.

Vaheprotokoll allkirjastatakse pärast redaktsiooniliste paranduste sisseviimist selle nädala jooksul, teatas omavalitsusliitude koostöökogu.

Vaheprotokoll hõlmab poolte seisukohti ja eriarvamusi ning esialgseid rahalisi taotlusi valdkonniti, mille pinnalt jätkatakse läbirääkimisi kuni riigieelarve eelnõu esitamiseni valitsusele maikuus. Ministeeriumid esitavad oma eelarvetaotlused rahandusministeeriumile 21. märtsiks.

Võrreldes mullusega on läbirääkimised tänavu erinevad selle poolest, et omavalitsusliidud on kaasatud nii riigieelarve strateegia kui riigieelarve eelnõu väljatöötamise protsessi, mis annab omavalitustele suurema võimaluse hea seista ka oma eelarvete eest.

“Eelnevatel aastatel on valitsuse poolne argument omavalitsuste rahataotluste mittearvestamisel olnud, et ministeeriumid on juba oma numbrid esitanud, eraldised omavalitsustele on nende sees, ülejäänud soovidega on aga hiljaks jäädud,” teatasid omavalitsusliidud.

Omavalitsusliidud esitasid oma taotlused ministeeriumidele paar nädalat tagasi, kuid ministeeriumid pole veel suutnud anda ülevaadet nende poolt riigieelarvesse planeeritavatest vahenditest.

Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt esitatud taotlusi kaitseb valitsuses regionaalminister Jaan Õunapuu, taotlusi valdkonniti teised ministrid.

 

Tagasi eelmisele lehele