Omavalitsusliitude ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll jäi täna allkirjastamata

Kahjuks peavad omavalitsused täna tõdema, et 2011. aasta eelarvetingimuste läbirääkimistel ei ole tulubaasi osas sisuliste kõneluste tasemeni jõutud. Läbirääkimiste taandamine pelgalt valitsuskabineti poolt viimasel hetkel otsustatu ärakuulamiseks ei ole pakkunud ruumi ega võimalust sisulisteks läbirääkimisteks.

Tulenevalt eeltoodust tegi Omavalitsusliitude Koostöökogu valitsuskomisjoni esimehele regionaalminister Siim-Valmar Kiislerile ettepaneku operatiivselt eelarveläbirääkimiste täiendava vooru kokkukutsumiseks, et kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimust sisuliselt arutada.
Samuti esitati ka valitsuskabinetile taotlus veelkord kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimust konstruktiivselt arutada.

Seni on Eestis alates 1994. aastast alguse saanud, hea euroopalikele väärtustele tuginev traditsioon, kus Omavalitsusliidud ja Valitsuskomisjon taotlevad läbirääkimiste laua taga ühiselt lahendusi kohaliku elu toimimise jaoks olulistes küsimustes. Läbirääkimised on toimunud, vaatamata raskustele, ka sügava majanduskriisi aastatel.
Nii eelmise aasta eelarveläbirääkimiste kui ka käesoleva aasta läbirääkimiste üheks sõlmküsimuseks on olnud kohalike omavalitsuste tulubaasi ja kriisist väljumiseks paremate lahenduste saamisega seotud küsimused.

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit ei ole nõus, et 1994. aastal euroopaliku hea tava kohaselt alguse saanud läbirääkimiste traditsioon taandatakse infotunniks.

Tulenevalt eeltoodust teeb Koostöökogu valitsuskomisjoni esimehele ettepaneku operatiivselt eelarveläbirääkimiste täiendava vooru kokkukutsumiseks, et kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimust sisuliselt arutada. Samuti palume valitsuskabinetil veelkord kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimust konstruktiivselt arutada.

Omavalitsusliitude Koostöökogu on seisukohal, et 2009. aasta veebruari kriisiotsustega kärbitud linnade ja valdade tulubaasi taseme külmutamine ka 2011. aastaks ei ole asjakohane. Omavalitsusliidud taotlevad kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimustele konstruktiivset lähenemist majanduskriisist väljumise perioodiks. Muidugi on võimalik nende küsimuste lahendamine lükata määramatusse tulevikku kuid kindlasti ei aita kohaliku omavalitsuse kui avaliku sektori kohapealset elu korraldava lüli kahekümneprotsendiline tulubaasi langus kuidagi kaasa kohaliku elu arenguväljavaadete paranemisele või majanduse taastumisele.

Linnade ja valdade praegust tulubaasi 21%-st langust,  sh 2010. aastal 10,9% mida on võimendatud omavalitsuste eelarvetele laekuva üksikisiku tulumaksu osa vähendamine 11,93%-lt 11,4%-le, on äärmuslikult kriitiline. Tulubaasi enam kui viiendiku mahus vähenemise olukorda ei ole tulnud lahendada ühelgi teisel avaliku sektori lülil.

Majanduslangusega seotud tulubaasi vähenemine ja vähendamine (üksikisiku tulumaksu laekumise vähenemine 2009. aastal –1 567 milj kr, sealhulgas –278 milj kr administratiivne kärbe linnadele ja valdadele laekuva tulumaksuosa vähendamisest 11,93%-lt 11,4%-le; 2010. aastal jätkuv vähenemine täiendavalt –620 milj kr, sealhulgas –430 milj kr administratiivne kärbe ning lisaks tulude ühtlustamise vahendite vähendamine –300 miljonit krooni aastas) on kohalike omavalitsuste potentsiaali ja kohaliku elu positsioone kriisist väljumiseks väga tõsiselt pärssinud. Riigieelarve tulude toetamine kohaliku omavalitsuse tulubaasi arvel võis olla ühe mõeldava variandina ahvatlev küll kriisi sisenemise perioodil kuid tulubaasi kärpe venitamine kriisist väljumise perioodi ei ole mõistetav.

2009. ja 2010. aasta tulubaasi kärbe on kohaliku elu korraldamiseks mõeldud rahast võtnud juba 1,3 miljardit krooni. Selle võrra on linnades ja valdades vähem tänavavalgustust, teede remonti, lasteaedade ja koolide vahendeid, vahendeid noorsootööks ja sporditegevuseks ning muudeks igapäevaseks hädapäraseks toimimiseks vajalikke vahendeid.  Tulubaasi kärpeotsuste jätkumine 2011. aastal viib kohapealse elukorralduse igapäevase toimimise ja arendamise vahendite hulgast välja veel 740 miljonit krooni , sealhulgas 440 miljonit krooni üksikisiku tulumaksu ja 300 miljonit krooni tulude ühtlustamise vahendeid.

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit ei ole nõus, et 1994. aastal euroopaliku hea tava kohaselt alguse saanud läbirääkimiste traditsioon taandatakse infotunniks. Probleemid kokkulepitud töökorra täitmisega ja algandmete puudumine ei saa jätkuda. Vastupidiselt avalikkusele lubatule puuduvad protokollis olulised kuluread sh õpetajate palgatõusuks.

Tulenevalt eeltoodust, esitame valitsuskabinetile veelkordselt omapoolsed ettepanekud ja taotlused 2011. aasta kohalike omavalitsuste tulubaasi osas:
   1.    taastada üksikisiku brutotulust tulumaksuna kohalike omavalitsuste eelarvesse
          laekuv osa tasemel 11,93%;
   2.    taastada kohalike omavalitsuste tulubaasi ühtlustamise vahendid tasemel 1,43
          miljardit krooni.

Tagasi eelmisele lehele