Omavalitsusliidud kutsuvad üles Vabariigi Valitsust keskkonnatasude seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu mitte edasi menetlema!

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu avalik üleskutse kutsub Vabariigi Valitsust mitte menetlema keskkonnatasude seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu kavandatud kujul.

„Kohalike omavalitsuste tulubaasi ja omavalitsuste eelarvete tulu järjekordselt vähendavaid muudatusi ei saa heaks kiita ja eelnõu kooskõlastada. Seaduse tulemuseks ei tohi olla riigieelarve tulude suurendamine kohalike eelarvete arvel nagu seda tehti ka 2009. aastal ja viimati eelmise aasta 18.detsembril keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu vastuvõtmisel“ selgitab Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast.

Omavalitsusliidud kordavad oma varasemat ettepanekut alustada sisulist arutelu ja läbirääkimisi keskkonnatasude jaotumise üle riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete vahel Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja üleriigiliste omavalitsusliitude osavõtul, leidmaks lahendused tõstatatud probleemidele.

Tagasi eelmisele lehele