Omavalitsused kritiseerivad investeeringute uut jaotust

Omavalitsusliitude hinnangul ei ole uues riigieelarves omavalitsustele investeeringuteks mõeldud raha jagamine ministeeriumide kaudu senisest süsteemist paindlikum.

Ministeeriumide vahel rahade killustamine ei võimalda vahendite ümberjaotamist valdkondadele, kus on vajadused suuremad, leiavad omavalitsusliitude rahandusspetsialistid.

Kui investeeringud kinnitatakse igale ministeeriumile eraldi, siis on need kinnitatud riigieelarve seadusega, mis tähendab, et muudatusi saab sisse viia vaid riigikogu, märgib Eesti Linnade Liit (ELL).

Sel põhjusel ei saa ELL-i teatel nõustuda ka peaminister Mart Laari väitega, nagu võimaldaks investeeringute jagamine uutmoodi vältida olukorda, kus valimiste eel iga riigikogu liige võitleb mõne “katuse või tiigi või silla” eest.

Uus süsteem ei takista riigikogul kinnitatud objekte muutmast. Sisuliselt puudutab investeeringute jagamine läbi ministeeiurmide vaid seda osa vahenditest, mida jagas ka
eelnevatel aastatel valitsus või riigikogu, märgib ELL.

Omavalitsusjuhid peavad ELL-i kinnitusel seni kehtivat süsteemi, mille järgi riik jagas investeeringutoetusi maakonniti kooskõlastatult omavalitsusliitudega paindlikuks ja toimivaks.

Rahandusministeeriumi eelarveosakonna kohalike eelarvete talituse juhataja Veiko Tammearu ütles BNS-ile, et omavalitsusliitude mure on mõistetav teatud traditsiooni
seisukohast.

Maakondlike toetusfondide süsteem, mis seni kehtis, hakkas aasta-aastalt paremini toimima, märkis Tammearu. Omavalitsusi kohutab tema hinnangul uuele üleminek.

Tammearu tunnistas siiski, et uuel süsteemil on nii poolt- kui vastuargumente, kuid rahandusministeeriumi kindel seisukoht on üle minna investeeringurahade jagamisele eri
ministeeriumide kaudu.

Omavalitsused taotlevad läbirääkimistel valitsusega investeeringutoetuste lülitamist kohalike eelarvete tulubaasi või toetuste koondamist ühe ministeeriumi haldusalasse, kust koordineeritaks jaotusi vastavalt valitsuse poolt kehtestatud korrale.

Valitsus kinnitas teisipäeval 2000. aasta riigieelarve üldmahu, jättes sellest eraldi eelarvereana välja investeeringud kohalikele omavalitsusele.

Valitsus jagab uues riigieelarves kohalike omavalitsuste investeeringuteks mõeldud raha eri ministeeriumide kaudu, et iga konkreetne maavalitsus saaks otsustada raha jagamist
paindlikumalt, ütles peaminister.

Selle aasta riigieelarves olid kohalike oomavalitsuste investeeringud eraldi reana ja moodustasid 453,3 miljonit krooni.

Tuleva aasta riigieelarve, mille maht on koos sotsiaal- ning ravikindlustuse eelarvetega 26,8 miljardit krooni, jõuab riigikokku oktoobriks.

 

Tagasi eelmisele lehele