Omavalitsused koonduvad üleriigilise koostöö tugevdamiseks

Eesti Linnade Liit
Pressiteade
15. märts 2017

Omavalitsused koonduvad üleriigilise koostöö tugevdamiseks

Eesti Linnade Liidu esimees Taavi Aas sõnas Linnade ja Valdade Päevade avakõnes, et omavalitsuste ühinemine loob uued võimalused ka omavalitsuste üleriigilise koostöö tugevdamiseks. „Linnade Liidu volikogu on seadnud eesmärgiks kõigi omavalitsuste koondamiseks ühe mütsi alla. Kedagi ei jäeta ühistegevusest kõrvale, Linnade Liit teeb kõigi sügisel alustavate uute omavalitsuste volikogudele ettepaneku üleriigilises ühistegevuses kaasa löömiseks.“, kinnitas Taavi Aas.

Sama meelt on Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp, kes kinnitas, et ühtne liit, mis koondaks kõiki omavalitsusi, oleks oluline samm omavalitsuste koostöös. Ühtse liidu nimi võiks  edaspidi olla Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Ajalooliselt tegutseb Eestis praegu kaks üleriigilist omavalitsusliitu, Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit, mille asutamisest möödub peagi 100 aastat, nii nagu Eesti Vabariigi asutamisest. Üleriigilise liidu eesmärgiks on omavalitsuste ühiste huvide esindamine ja kaitsmine, samuti liikmete koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine. Omavalitsuste arvu vähenedes on ühistes huvides otstarbekas kõigil üheskoos tegutseda.

Lisainfo:

Jüri Võigemast
ELL tegevdirektor
56 473 498

Kurmet Müürsepp
EMOL esimees
517 9213

Tagasi eelmisele lehele