Omavalitsused esitasid eelarvetoetuste jaotamisettepanekud

Omavalitsusliitude esindajad esitasid valitsuskomisjonile järgmise aasta eelarvest oodatavate toetuste jaotamisettepanekud.

Esmaspäeval toimunud toimunud läbirääkimistevoorus esitasid omavalitsusliitude esindajad ettepanekud 2000. aasta eelarve projektis omavalitsustele ette nähtud 891 miljoni krooni jaotamiseks juhul, kui valitsus ei leia täiendavaid vahendeid toetuste suurendamiseks.

Eesti linnade liidu pressiesindaja teatel taotleb omavalitsusliitude koostöökogu endiselt toetusi valla- ja linnaeelarvetele ligi 400 miljonit krooni võrra rohkem kui järgmise aasta eelarvesse planeeritud.

Kohtumisel pakkus valitsuskomisjon välja kompromissi investeeringutoetuste osas, mille järgi jääksid olemasolevad summad küll senise maakonniti jaotamise asemel ministeeriumide eelarvetele, kuid nende objektilisel jaotamisel osaleksid nii maavanemad kui omavalitsusliidud.

Koostöökogu nõustus ettepanekuga tingimusel, et investeeringurahad koondataks ühe ministeeriumi – näiteks rahandusministeeriumi – haldusalasse, kust koordineeritaks jaotusi vastavalt valitsuse poolt kehtestatud korrale.

Omavalitsusliitude koostöökogu jäi ka oma senise seisukoha juurde, et investeeringutoetused tuleks lülitada kohalike eelarvete tulubaasi ning samuti suurendada omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu osa 56 protsendilt 60 protsendile.

Järgmine läbirääkimiste voor toimub 13. oktoobril.

 

Tagasi eelmisele lehele