Olukord, kus ministeerium „müüb“ tööks vajalikku teavet, on täiesti lubamatu

Eesti Linnade Liit on seisukohal, et uute seaduste vastuvõtmisest või oluliste muudatuste sisseviimisest tulenev koolitusvajadus kohaliku omavalitsuse (KOV) ametnikele tuleb korraldada regulatsiooni koostaja poolt tasuta, mitte tasuliselt.

14.novembril 2014 toimub Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametniku poolt läbi viidav veebiseminar. Seminar on suunatud KOV registripidajatele ning keskendub majandustegevuse üldosa seaduse rakendamisele ja 1.juulist kasutusel oleva majandustegevuse registri uuendustele ning sellega kaasnevatele kohustustele. Tunniajalise veebiseminari hinnaks on 60 eurot.

Eesti Linnade Liidu nõuniku Anne Länsi sõnul tuleks mõelda edaspidi seaduse vastuvõtmisega kaasnevate tasuta koolituste süsteemsemale korraldusele. Ei ole aktsepteeritav, et regulatsiooni välja töötanud ametnik õpetab selle täitmist kohustatud poolele tasu eest. Meie liikmete seas on koolituste läbiviimine KOV ametnikele kutsunud esile üllatuse kõrge hinna üle, samuti pahameele delegeeritud ülesannete toimimiseks vajaliku koolituse tasulise pakkumise osas. Peame sellist olukorda, kus ministeerium „müüb“ tööks vajalikku teavet, lubamatuks.

Tagasi eelmisele lehele