Siseministeerium

 

20.11.2017 Perekonnaseisuametniku koolituse ja eksami läbiviimise kord (ELL kooskõlastas märkustega)

12.04.2017 Hädaolukorra seaduse rakendusaktide eelnõud (ELL ei kooskõlastanud)
03.03.2017 Korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (ELL ja EMOL ühiskiri, ei pea võimalikuks kooskõlastada)
12.04.2016 Rahvastikuregistri seadus (ELL-i poolt ‘Kooskõlastatud märkustega)