Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

10.07.2018 ELVL kooskõlastab märkustega  ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse eelnõu “Kasutusest välja langenud elamu lammutamise toetuse tingimused ja kord”

06.07.2018 ELVL kooskõlastab märkustega Vabariigi Valitsuse korralduse “Riigiteede teehoiukava 2018–2022” eelnõu.

12.01.2018 ELL kooskõlastab märkustega ministri määruse eelnõu “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”

16.10.2017 Eesti Linnade Liit kooskõlastab majandus- ja taristuministri määruse eelnõu “Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted” märkustega 

28.11.2016 Eesti Linnade Liidu kiri Maanteeametile vastuseks Maanteeameti juurde moodustatud töögrupi poolt esitatud tuleviku stsenaariume muutusteks teede omandisuhetes

01.09.2016 ELL kooskõlastab majandus- ja taristuministri määruse eelnõu  „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted“ märkuste ja ettepanekutega

26.02.2015 ELL kiri MKM riigimaanteed

13.04.2015 ELL kiri MKM Statsionaarse automaatse liiklusjärelevalve andmekogu pm

27.05.2015 ELL kiri MKM liiklusohutuse auditeerimine

27.05.2015 ELL kiri MKM Riigiteede liigid

28.05.2015 ELL lisa MKM riigiteed

29.05.15 ELL kiri MKM tee ohutuse määramine

01.06.15 ELL kiri MKM tee ohutuse kontrollimine

08.06.2015 ELL kiri MKM projekteerimistingimused

15.06.15 ELL kiri MKM tee seisundinõuded

15.06.2015 ELL kiri MKM eluruumidele esitatavad nõuded

17.06.2015 ELL kiri MKM puudega inimeste erivajadused

22.06.2015 ELL kiri MKM Liikluskorralduse nõuded teetöödel

25.06.2015 ELL kiri MKM Nõuded taksoveol

06.07.2015 ELL kiri MKM nõuded ehitusprojektile

07.08.15 ELL kiri MKM eriveo tingimused

10.11.2015 ELL kiri MKM lõhkematerjaliseaduse eelnõu