Linnade Liit tunnustab minister Ligi seisukohti erakoolide rahastamise osas

Eesti Linnade Liidu juhatus teatab, et toetab haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi suunda erakoolide edaspidisele rahastamisele lahenduste otsimisel.

Riigikogu infotunnis 6.mail ütles minister Ligi: „Meie olukord on keeruline selle tõttu, et Riigikogu tegi 2011. aastal ühe põhiseadusvastase otsuse, nagu omavalitsustel oleks kohustus maksta kinni kõik ülejäänud kulud, mis nüüd on leidnud kohtus lahendi. Seda kohustust, jah, ma arvan, ei oleks tohtinud neile panna ja see kohustus tuleb, ma arvan, tühistada.“
Linnade Liit peab väga oluliseks eelmise aasta Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsust 3-4-1-26-14[1], millega tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksustele erakooliseaduse §-ga 222 pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest.

„Käesoleva ajani ei ole Riigikohtu otsust täitma asutud. Linnade Liit on pöördunud Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole kutsudes üles leidma võimalikult kiiresti lahendused, mis tagavad riikliku ülesande täitmise rahastamise,“ selgitab liidu tegevdirektor Jüri Võigemast.

„Meile on jäänud seni arusaamatuks, miks Riigikohtu otsus on täitmata ja millised on Vabariigi Valitsuse järgmised sammud ning kuidas planeeritakse erakoolide rahastamise protsessi jätkata,“ täiendab ta.

Linnade Liit on seisukohal, et riik ei saa õiguspäraselt eeldada, et ta peab põhiseadust ja selles sätestatud kohustusi täitma alles siis, kui kohalikud omavalitsused esitavad kohtusse nõuded oma õiguste kaitsmiseks ja raha saamiseks. Põhiseadusest tulenevalt on riigi ja kohaliku omavalitsuse kohustuseks tasuta hariduse kättesaadavuse tagamine.

Tagasi eelmisele lehele