Linnade Liit pole nõus Aktuaalses Kaameras edastatud infoga

Eesti Linnade Liit pole nõus Eesti Televisiooni laupäevases Aktuaalses Kaameras edastatud informatsiooniga nagu toetaks liit maksumaksjate rahast vallaametnike koolituskulusid.

Linnade Liit tõdeb, et uudistelõigu autor Ragnar Kond esitas liidu mainet kahjustavat kontrollimata infot, tegelikkuses osaleb omavalitsusametnike koolituskulude osalises katmises sihtasutus Eesti Kohalike Omavalitsuste Tugifond, teatas ETAle Linnade Liidu pressiesindaja.

Tugifond on iseseisev juriidiline isik, mille põhiülesandeks on oma kogutud vahenditega toetada kohalike omavalitsuste arengut toetuste ja lühiajaliste laenude näol. Tugifondi asutajaliikmed on kolm üleriigilist omavalitsusliitu, selgitas pressiesindaja.

Tugifondi algkapital moodustus 1995. aastal omavalitsuste poolt keskvõimu vastu algatatud kohtuvaidluse tulemusel saadud vahenditest.

1997. aastal korraldas tugifond kohalike omavalitsuste ametnikele õppekonkursi, mille tingimuste järgi määrati osaline õppetoetus 17 omavalitsusametnikule, märkis Linnade Liidu pressiesindaja.

 

Tagasi eelmisele lehele