Linnade liit ja TALO sõlmivad koostööleppe

Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon TALO ja Eesti Linnade Liidu büroo sõlmivad kolmapäeval koostööleppe omavaheliste erihuvide ja taotluste arvestamiseks enne valitsusega läbirääkimistesse astumist.

Koostöölepe taotleb omavalitsuste eelarvetest palka saavate haridus- ja kultuuritöötajate tasustamise korrastamist.

Leppe alusel hakatakse palgalepetele, mida omavalitsused ei saa eelarve piiratuse t?ttu täita, taotlema lisa riigieelarvest. TALO sõlmitavad palgalepped on omavalitsustele soovitusliku iseloomuga, sõltuvalt omavalitsusüksuse eelarvelistest võimalustest ja piirkondlikest erinevustest.

Koostöö puudutab peale palgaküsimuste ka teabevahetust õigusloome vallas, ühisprojekte töötajate tööhõive ja töötasustamise uurimiseks ning TALO liikmeskonda kuuluvate töötajate täiend- ja ümberõppe korraldamist, teatas linnade liidu pressiesindaja.

TALO töövõtjate esindajate ning kohalike omavalitsuste kui tööandjate esindajate huvid on vastandlikud, mistõttu siduvate kohustuste võtmine on raskendatud.

Eesti Linnade Liidu büroo vahendab informatsiooni Linnade Liidule, Omavalitsusliitude Ühendusele ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule.

 

Tagasi eelmisele lehele