Linnade Liit: Hariduse rahastamispõhimõtteid ei tohi muuta igal aastal ilma kokku leppimata üleriigiliste omavalitsusliitudega

Eesti Linnade Liit ei kooskõlasta Haridus- ja Teadusministeeriumi Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse eelnõu. Liit on seisukohal, et seaduseelnõu kooskõlastamise esitamine tähtajaga üks päev, ei ole õigusloome hea tavaga kooskõlas.

„Muutmise seaduse eelnõu esitati kooskõlastamiseks tähtajaga üks päev, väitega, et eelnõu on kiireloomuline“, seletab liidu tegevdirektor Jüri Võigemast. „Võib väita, et taoline menetluspraktika on lubamatu ja antud juhul kuritarvitab kohalike omavalitsuste usaldust. Kuna 2016. aasta riigieelarve eelnõu esitati 29. september 2015 Riigikogule, oleks tulnud vajalikud muudatused seaduste eelnõudes ette valmistada ja kooskõlastamiseks esitada varem“, lisab ta. 

Linnade Liidu sõnul antakse eelnõuga tagasikäik ka tugispetsialistide töötasu toetuse rahastamise küsimuses. Tegemist on järjekordse näitega kuidas õpetajatele lubatakse lisaraha sisemiste ressursside arvelt, ignoreerides tegelikke vajadusi haridusvaldkonnas tervikuna.

Tagasi eelmisele lehele