Linnade Liit ei toeta valitsuse otsust võtta koolidelt hariduskulude toetuse investeeringu komponent

Eesti Linnade Liit ei toeta valitsuse poolt heaks kiidetud otsust põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu osas, mille kohaselt võetakse koolidelt ära hariduskulude toetuse investeeringu komponent ja see raha suunatakse hoopis õpetajate palga kasvu.

Alates 2005. aastast on riigieelarves haridustoetuse vahenditele lisatud munitsipaalkoolide investeeringute vahendid,  seega on kohalikel omavalitsustel õigustatud ootus nimetatud vahenditele. Enne investeeringutoetuse lisandumist haridustoetuse hulka toimis riiklike investeeringute programm, millega toetati kohalike omavalitsuste investeeringuid erinevates valdkondades, teatab liit.

„Paljud kohalikud omavalitsused on investeeringukomponenti arvestades renoveerinud laenu abil haridustaristut ning teenindanud võetud laenukohustusi, mis ei ole ka riigile teadmata“, täiendab liidu tegevdirektor Jüri Võigemast.

„Muudatusega kaasnevad lisakulud omavalitsustele. Näiteks Tartu linna eelarvele tähendaks see 2016. aastal täiendavat lisakoormust ca 230000 eurot“, lõpetab ta.

 

Tagasi eelmisele lehele