Linnade Liit ei kooskõlasta riigieelarve seaduse muudatusi

Linnade Liit ei ole nõus riigieelarve seaduse muudatustega, millega tahetakse järjekordselt vähendada linnade ja valdade õigusi kohapealse elu korraldamisel. Eelnõuga tahetakse linnadele ja valdadele seada täiendavad piirangud hariduselu, teede hoolde ja sotsiaalhoolekande vahendite kasutamisel.
 
Nii nagu riigi puhul, on eelarve ka kohaliku omavalitsuse jaoks kõige olulisem dokument. Kui lisaks riigieelarve küsimustele tahetakse ka kohaliku elu küsimustest järjest suurem osa otsustada keskvõimu tasandil, eemaldume üha enam demokraatia põhimõtetest.
 
Omavalitsusüksuse eelarve on küll üks osa avaliku sektori eelarvest kuid see ei ole osa riigieelarvest. Varasemates põhimõttelistes vaidlustes, sealhulgas Riigikohtu lahendis on jõutud selleni, et omavalitsuslike ülesannete täitmiseks vajalike vahendite kasutamisel tuleb lähtuda omavalitsuse enesekorraldusõigusest. Linnade Liit soovib, et seda olulist põhimõtet ka riigi tasandil austatakse ja sellest kinni peetakse.
 
Rahandusministeeriumi poolt 19.08.2010 eÕiguse vahendusel kooskõlastamiseks esitatud  riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamise tähtaeg lõpeb täna.

Tagasi eelmisele lehele