Linnade Liidu seisukoht “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu”

Eesti Linnade Liit ei pea võimalikuks kooskõlastada  kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu esitatud kujul järgmistel põhjustel:

1. Seadusemuudatusega kehtestatav täiendav aruandlus ei võimalda suurendada avaliku raha kasutamise läbipaistvust, vaid võib halvimal juhul osutuda hoopis segadust ja infomüra loovaks aktsiooniks.

2. Eelnõu esitaja ei ole esitanud arvestusi omavalitsusüksustele seadusega pandava täiendava kohustuse tulemusena tekkivate kulude kohta ega ette näinud mehhanismi nende katmiseks.

Loe täpsemalt siit:

ELL kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu

Tagasi eelmisele lehele