Linnade Liidu juhatus taunib õpetajate töötasude üleandmist

Linnade Liidu juhatus ootab valitsuselt pikaajalise ja selgepiirilise palgapoliitika väljatöötamist seoses õpetajate töötasude üleandmisega kohalikele omavalitsustele.

Linnade juhtide hinnangul on suurimad ohud õpetajate palkade üleandmisel pikaajaliste garantiide puudumine, riigikassa vahendite ebakorrapärane laekumine, väljamaksete sesoonsus ning ka valitsuse katteta lubadused õpetajate palkade tõstmiseks.

Linnade Liidu pressiesindaja sõnul peab liidu juhatus kummaliseks olukorda, kus valitsus lubab õpetajatele tulevaks aastaks 20-protsendilist palgatõusu, samal ajal rahandusministeeriumi majandusprognoos seda ei võimalda.

Rahandusministeeriumi nõunik Daniel Vaarik toonitas, et valitsus pole andnud lubadust tõsta õpetajate palku nii palju. Ta lisas, et igal juhul tagab valitsus vastavalt võimalustele omavalitsustele palgatõusuks rahalised vahendid.

Teisipäeval koos olnud Linnade Liidu juhatus peab siiski otstarbekaks jätkata valitsusega läbirääkimisi ning avaldas jätkuvalt oma valmisolekut suurendada omavalitsuste funktsioonide hulka.

Liidu juhatus kinnitas teisipäeval ka oma taotlused eelarveläbirääkimisteks. Omavalitsused nõuavad tulubaasi suurendamist, kuna riik kavatseb suurendada üksikisikute tulumaksuvaba määra.

 

Tagasi eelmisele lehele