Kutse konverenstile

Linnade Liit kutsub teid 26. mail 2015 toimuvale MTÜ Polis ja partnerite rahvusvahelisele konverentsile, mis toimub Tallinna Ülikoolis Maximus saalis (Astra maja). Hea meel on koos Riigikogu, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Tallinna linna, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli, üleriigiliste kohaliku omavalitsuse liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühenduse, Valla ja Linnasekretäride Seltsi, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti Esinduse ja teiste koostööpartneritega arutada konverentsil teemal Riik ja kohalik omavalitsus – ajaloost ning tänapäevast – ikka suunaks parem tulevik. Konverentsil esinevad valdkonna poliitikud, teadlased ja praktikud Eestist, Lätist ja Soomest.

Konverents on pühendatud Eesti kohaliku omavalitsuse süsteemi ning Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu taasloomise 25. aastapäevale. See on paras noormehe iga, et tagasi vaadata Eesti omavalitsussüsteemi kujunemise ja arengute lähiajaloole. Samal ajal sisaldab vastselt ametisse astunud valitsusliidu tegevusprogramm mitmeid olulisi suundi riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse valdkonna arendusteks. Selle tõttu käsitletakse konverentsil korraga nii riikluse ja kohaliku omavalitsuse arengu ajaloolist aspekti kui ka riigireformi ja kohaliku omavalitsuse korralduse tulevikuarenguid.

Kogukondlikkus, omavalitsus ja omariiklus käivad käsikäes ning Polis kodanikualgatusliku foorumina püüab jätkuvalt koos partneritega olla liimiks, et paremini põimida avaliku võimu ning valdkonna teadlased, poliitikud ja praktikud. Seega on meie konverentsi üheks olulisemaks eesmärgiks arutleda, mida õppida kogemustest uute lahenduste vormimisel. Ootame Teid kaasa rääkima ja -mõtlema.

Palume oma osalemisest teada anda 15.05.2015 aadressile sirje.ludvig@emovl.ee.

Info konverentsi toimumise koha ja parkimise kohta leiate järgnevalt lingilt: http://www.tlu.ee/et/ylikool/ylikoolilinnak

Täname Teid meeldiva koostöö eest ja loodame taas kohtuda konverentsil.

Parimate soovidega konverentsi korraldajate nimel,
MTÜ Polis
Riigikogu
Tallinna Ülikool
Eesti Maaomavalitsuste Liit
Eesti Linnade Liit
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Tallinna linn
Tallinna Tehnikaülikool
Tartu Ülikool
Üleriigiliste kohaliku omavalitsuste liitude vanematekogu
Eesti Omavalitsusliitude Ühendus
Haldusjuristide Ühendus
Valla ja Linnasekretäride Selts

Tagasi eelmisele lehele