Kohalikke omavalitsusi kummitab rahapuudus

Riigieelarvest eraldatav napp raha jätab omavalitsused hätta kohalike teede korrashoidmisel,hooldekodude majandamisel ning õpilastele sõidusoodustuste andmisel.

Näiteks kohalike teede hooldamiseks oli omavalitsustele 1999. aastaks eraldatud 50 miljonit krooni, järgmiseks aastaks null, ütles täna ajakirjanikele Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esimees Toomas Välimäe.

Möödapääsmatuteks asjadeks – tulekahjud, tormi lõhutud katused jm, tuleb omavalitsustel millegi arvelt siiski raha leida või laenu võtta, aga osa asju jääb kavandatava raha juures täitmata, tõdesid pressikonverentsil esinejad.

Linnad ja vallad on toetanud vaesemaid inimesi kommunaalmaksete maksmisel, nüüd tuleb ilmselt jätta inimestele võlad kaela, mille tulemus on korteritest väljatõstmise hoogustumine, selgitas Linnade Liidu büroo direktor Ain Kalmaru.

Omavalitsused pole rahul neile riigieelarves järgmiseks aastaks kavandatud summaga, kuid streikima hakata siiski kavas pole.

Kalmaru sõnul kasutasid omavalitsused näiteks 1994. aastal keskvõimu mõjutamiseks sellist taktikat, et keeldusid andmast infot sündide ja surmade kohta.

Omavalitsuste üldine tulubaas on järgmisel aastal ebapiisav, leiab koostöökogu.

Omavalitsusliitude Koostöökogu hinnangul on Isamaaliidu, Mõõdukate ja Reformierakonna fraktsioonide kavatsus vähendada 42,4 miljoni krooni võrra eraldisi valla- ja linnaeelarvete toetusfondi valitsus- delegatsiooniga 2000. aasta eelarveläbirääkimistel
saavutatud kokkulepete jäme rikkumine ning kahjustab edasist koostööd valitsuse ja omavalitsuste vahel.

Kalmaru hinnangul on keskvalitsus haldussuutmatu, sest ei suuda täpselt prognoosida oma tulusid/kulusid ning tahab seetõttu võimalikult kaua hoida omavalitsuste raha enda käes.

Seepärast on investeeringute summad jäetud ministeeriumide jagada, kusjuures omavalitsustel pole garantiid, et nad selle raha tõepoolest kätte saavad.

 

Tagasi eelmisele lehele