Kohalike omavalitsuste teehoiu rahad on aastatega ligi kaks korda vähenenud

Eesti Linnade Liit annab teada, et võrreldes 2008. aasta andmetega on riigieelarvest eraldatud raha kohalike teede hoiuks vähenenud ligikaudu kaks korda.

Kui veel 2008. aastaks eraldati riigieelarvest kohalike teede hoiuks 40,5 miljonit eurot, siis 2012. aastaks eraldati riigieelarvest kohalike teede hoiuks 18,1 miljonit eurot, millest jaotati linnade ja valdade vahel, lähtudes teede ja tänavate pikkusest, 17,7 miljonit eurot ehk 97 %.

Sel aastal eraldati riigieelarvest kohalike teede hoiuks 28,1 miljonit eurot, millest jaotati linnade ja valdade vahel, lähtudes teede ja tänavate pikkusest, 24,6 miljonit eurot ehk 88 %. Järgmiseks aastaks on plaanis eraldada riigieelarvest kohalike teede hoiuks 28,0 miljonit eurot, millest jaotatakse linnade ja valdade vahel, lähtudes teede ja tänavate pikkusest, 24,7 miljonit eurot ehk 88 %.

„Andmed näitavad, et võrreldes 2008. aastaga on riigieelarvest eraldatud raha kohalike teede hoiuks vähenenud ligikaudu kaks korda“, ütles Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast. Seetõttu esitas Linnade Liit oktoobris Riigikogule taotluse kohalike teede hoiu vahendite taastamiseks mahus 44,2 miljonit eurot, et katta elementaarne hädavajadus kohalike teede hoiuks.

Tagasi eelmisele lehele