Keskkonnatasude seaduse ootamatu muutmine vähendab kohalike eelarvete tulusid alates 1. jaanuarist!

Eesti Linnade Liit on seisukohal, et keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõul 778 SE, mis on 10. detsembril Riigikogu täisistungil esimesel lugemisel, on otsene mõju kohalike 0omavalitsuste eelarvete tulubaasile kuna keskkonnatasud moodustavad ühe osa kohalike omavalitsuste tulubaasist!

„Eelnõuga  kavandatava keskkonnatasude ühe komponendi osas  kaevandamisõiguse tasu arvestamise aluste muutmise mõju võib tunduda küll tühine, aga ometi vähendab see kohalike omavalitsuste eelarvete tulubaasi. Seetõttu ei saa Eesti Linnade Liit olla nõus eelnõu seletuskirja esitatud väitega, et omavalitsuste peale jaotatuna on saamata jääv summa siiski üsna väike ja ei oma seega olulist tähtsust“, selgitab Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast.

„Ühtlasi märgime, et Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioonide läbirääkimistel 2015. aasta riigieelarve osas omavalitsusliite kavandatavast keskkonnatasude seaduse muudatusest ei teavitatud ning kohalikud omavalitsused on oma 2015. aasta eelarvete  projektide ettevalmistamisel arvestanud kehtiva keskkonnatasude seadusega“, lisas Võigemast.

Õigus omavalitsuslike ülesannete rahastamissüsteemi stabiilsusele on üks kohaliku omavalitsuse finantsgarantii elementidest. ELL taunib eelnõu menetlemist kiirkorras, nähes ette vaid 1 päeva parandusettepanekute esitamiseks peale esimest lugemist Riigikogu täisistungil, mis toimub  vaid 3 nädalat enne uue eelarveaasta algust.

Eelnõu kohaselt täiendatakse Keskkonnatasude seaduse § 9 lõikega 51, mis näeb ette  liiva ja kruusa kaevandamisel allpool põhjavee taset kasutada keskkonnatasu arvestamisel ka 2015. aastal ja edaspidi soodus koefitsienti 0,5. ELL arvates väheneks uue regulatsiooniga aga ka Keskkonnaameti kontroll põhjaveetaseme tegeliku säilimise või mittesäilimise üle. 

Tagasi eelmisele lehele