Volikogu koosolek 27.02.18

Volikogu koosoleku salvestus YouTube-s (autor: Märt Moll)

Palume kõiki kohaliku omavalistuse üksuste üleriigilise liidu liikmete (linnade ja valdade volikogude) poolt LIIDU VOLIKOGU liikmeks nimetatud esindajaid osalema Liidu volikogu koosolekul. Juhul kui nimetatud esindaja koosolekul osaleda ei saa, asendab teda Liidu liikme poolt nimetatud asendusliige.

   Läbi arutatud
                    ELL juhatus ja volikogu
                    12. september 2017

Eesti Linnade (Linnade Ja Valdade) Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosoleku päevakord

Liidu volikogu koosoleku toimumise aeg: 27. veebruar 2018, algusega kell 14.30

Koosoleku toimumise koht: Hotell Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, II korrus)

1. Volikogu koosoleku rakendamine (avamine, päevakorra kinnitamine, valimiskomisjoni moodustamine, informatsioonid)

2. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu organisatsioon ja tegevus
    Slaidikava (.pdf) Jüri Võigemast

3. Valimiskorra tutvustamine ja juhatuse valimine valimiskomisjoni esimees

4. Kohalike omavalituste 2018. aasta tulubaas ja eelarveperspektiiv 2018-20121
    Slaidikava (.pdf) Jüri Võigemast

5. Juhatuse valimistulemuste kinnitamine valimiskomisjoni esimees

6. Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine valimiskomisjoni esimees

7. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu struktuur
    Slaidikava (.pdf) Jüri Võigemast

8. Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine valimiskomisjoni esimees

9. Liidu 2018. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusumma lõikes
    Slaidikava (.pdf) Jüri Võigemast

10. Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine valimiskomisjoni esimees

11. Juhatuse aseesimeeste valimine valimiskomisjoni esimees

12. Juhatuse aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine valimiskomisjoni esimees

13. Jooksvad küsimused ja informatsioonid
Arengu ruumilise ja strateegiline kavandamise küsimused (.pdf)
Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu üleskutse kõigile Eesti linna- ja vallavolikogudele (üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemise küsimus). (.pdf)

’* Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosolekule eelneb Liidu üldkoosoleku istung

’* Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosoleku päevakorra eelnõu koostamisel on lähtutud ELL põhikirjast ning ELL ja EMOL poolt 09.06.2017 allkirjastatud juhatuste ühiste kavatsuste kokkuleppest kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks.

Dokumendid:
– Päevakorra eelnõu .doc  .pdf
– Volikogu koosoleku töökord .doc  .pdf
– Volikogu töökord juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks .rtf  .pdf