12/09/17 (Tallinn)

KUTSE

ELL juhatuse ja volikogu koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse ja volikogu koosolek toimub teisipäeval 12. septembril 2017 algusega kell 13.00 Hotell Viru konverentsikeskuse saalis Grande 3 (Viru väljak 4, Tallinn).

Koosoleku päevakorras (ettepanek):Koosoleku päevakorras (ettepanek):
1. Seisukoha võtmine Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamise uuringus esitatud järelduste suhtes. Irja Alakivi, Angelika Kallakmaa-Kapsta, Jüri Võigemast

2. 08.07.2017 kooskõlastusringile esitatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu menetluse käik. Hille Ilves
Pkp 2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ja eelnõu osas esitatud seisukohad: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c1d97b5b-8cfa-4cfa-8f91-0e97f73b39a7 

3. Rahandusministeeriumi 2018. aasta suvisest majandusprognoosist. Tiit Kirss

4. ELL seisukoha kujundamine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2018. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

5. ELL ja EMOL juhatuste ühiste kavatsuste kokkulepe kohalike omavalitsuste üleriigilise koostöö tugevdamiseks ja edasised tegevused tulenevalt haldusterritoriaalse korralduse muudatustest. Jüri Võigemast, Taavi Aas

6. ELL 28.06.2016 pöördumisest seoses liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide väärkasutusega. Jüri Võigemast

7. ELL juhatuse otsus liidu üldkoosoleku kokku kutsumiseks 27.02.2018 ning üldkoosoleku päevakorra eelnõu. Taavi Aas, Jüri Võigemast

8. Tegevussuundade eelnõu 2018-2021 esitamine üldkoosolekule. Tiit Kirss

9. ELL 2018. aasta liikmemaksu kinnitamine. Jüri Võigemast

10. ELL volikogu koosoleku kokku kutsumine 27.02.2018 ning volikogu koosoleku päevakorra eelnõu. Taavi Aas, Jüri Võigemast

11. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

12. Muud küsimused ja informatsioonid.
   12.1. Informatsioon Euroopa Liidu eesistumise raames 31.08-01.09 2017 Tallinnas toimunud EL Regioonide Komitee juhatuse koosolekust. Kaimo Käärmann-Liive
   12.2. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuar-august. Tiit Kirss

ELL juhatuse ja volikogu koosolekud on kõigile liikmetele avatud.

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Juhatuse ja volikogu koosoleku dokumendid (.zip)