06/06/17 (Tallinn)

KUTSE

Lp linnade liidu liikmed

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek ja volikogu koosolekud toimuvad koos, teisipäeval 6. juunil 2017 algusega kell 13:00 Tallinnas, Hotell Euroopa konverentsikeskuses (Tallinn, Paadi tn 5, saal „Tallinn“). (Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

Volikogu koosoleku päevakorras (ettepanek):
1. Kavandatavad muudatused HEV õpilaste õppekorralduses ja põhikooli võrgus, tugiteenuste kättesaadavus. Pille Vaiksaar, Haridus- ja Teadusministeerium, koolivõrgu osakond, peaekspert
Slaidikava

2. Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamise uuringust. Hans Liibek, Eesti Vee-ettevõtete Liit, juhatuse esimees

3. VV 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine eelnõu (+ huvihariduse ja huvitegevuse toetus; + koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus). Kooskõlastamise tähtaeg EISis 19.06.2017. Hille Ilves

4. Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu ühiste kavatsuste kokkuleppe eelnõu omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks. Jüri Võigemast, Taavi Aas

5. Eesti Linnade Liidu 2016. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti kinnitamine. Jüri Võigemast, Aigi Sander

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

7. Muud küsimused ja informatsioonid.
7.1. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kooskõlastusringil (tähtaeg EISis oli 19. mai 2017). Anne Läns, Hille Ilves
7.2. Isikuandmete kaitse uue õigusliku raamistiku kontseptsioon (EIS tähtaeg 31.05.2017) Anne Läns, Jüri Võigemast
7.3. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuar-mai. Tiit Kirss
7.4. Linnade suvepäevad 4.-6. augustil 2017 Jõgevamaal, Kuremaa järve ääres. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Juhatuse ja volikogu koosoleku dokumendid.

Pkp nr 3: Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine”. EISis:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/48ae7df4-803f-443b-bfda-fa72a1d34d96
Pkp nr 7.2: Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. EISis:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/4f488f90-7516-424c-90ba-cf442a6f82ac
Pkp nr 7.1: Isikuandmete kaitse uue õigusliku raamistiku kontseptsioon. EISis:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/bbfa28e4-4907-4b2a-baa9-4b3692512f6b