27/02/14 (Tallinn)

KUTSE

Aeg: 27. veebruar 2014 a.
Algus: 10:00

Koht: Tallink Spa & Conference Hotel (Tallinn, Sadama 11a)
Kaart – hotell ja parkimisinfo

EESTI  LINNADE  LIIDU  VOLIKOGU 
UUE  KOOSSEISU 1.  KOOSOLEKU  PÄEVAKORD

KUTSE: Palume kõiki ELL liikmete poolt ELL volikogu liikmeks nimetatud esindajaid osalema ELL volikogu koosolekul. Juhul kui esindaja volikogu koosolekul osaleda ei saa, asendab teda ELL liikme poolt nimetatud asendusliige. 

Päevakorras (ettepanek):

1.Volikogu koosoleku rakendamine  (avamine, päevakorra kinnitamine valimiskomisjoni moodustamine, informatsioonid)

2. ELL organisatsioon ja tegevus
Anne Läns, ELL nõunik
Slaidikava

3. Valimiskorra tutvustamine ja juhatuse valimine
valimiskomisjoni esimees

4. Kohalike omavalituste 2014. aasta tulubaas ja eelarveperspektiiv 2014-2017
 Angelika Kallakmaa,  Omavalitsusliitude Koostöökogu rahanduse- ja maksupoliitika töörühma liige
Slaidikava

5. Juhatuse valimistulemuste kinnitamine   
valimiskomisjoni esimees

6. Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine
valimiskomisjoni esimees

7. ELL 2014. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusumma lõikes
Tiit Kirss, ELL nõunik – slaidikava
Kaimo Käärmann-Liive, ELL konsultant – slaidikava

8. Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine
valimiskomisjoni esimees

9. Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine
valimiskomisjoni esimees

10. Juhatuse aseesimeeste valimine
valimiskomisjoni esimees

11. Juhatuse aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine
valimiskomisjoni esimees

12. Üleriigilise kohalike omavalitsuse üksuste liidu küsimused
Taavi Aas
Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse ja Eesti Linnade Liidu juhatuse ühiste kavatsuste protokoll 14. jaanuaril 2014 a.

13. Jooksvad küsimused

Materjalid:
ELL põhikiri

Eesti Linnade Liidu volikogu töökord juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks

Dokumendid
(.zip failis on koos nii ELL volikogu kui sellele järgneva ELL üldkoosoleku ehk Linnade Päev materjalid)

Hille Ilvese slaidikava (läbirääkimised valitsuskomisjoniga, haridusküsimused)