17/06/14 (Tallinn)

KUTSE

ELL VOLIKOGU koosolek

Eesti Linnade Liidu VOLIKOGU koosolek toimub teisipäeval 17. juunil 2014 algusega kell 13.00 Tallinnas, Hotelli PORTUS (Uus-Sadama 23) seminarikeskuses.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Vahearuanne põhikooli statsionaarses õppes koefitsientide väljatöötamise töörühma  tööst. Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja, ELL esindaja töörühmas

2. Eesti Haridustöötajate Liidu ettepanek läbirääkimiste alustamiseks 2015. aasta õpetajate töötasu alammäärade kehtestamiseks. Hille Ilves

3. Sotsiaalhoolekande seaduse tõlgendamisest toimetulekutoetuse määramisel. Kaili Hendla, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik.

4. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2015. aasta eelarveläbirääkimiste käigust. Tiit Kirss, Hille Ilves, Irja Alakivi

5. Euroopa Komisjoni soovitus Eesti 2014. aasta riiklikku reformikava ja Eesti 2014. aasta stabiilsusprogrammi kohta. Tiit Kirss

6. ELL 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Tiit Kirss

7. Muud küsimused ja informatsioonid

Juhatuse ja volikogu dokumendid (zip)

Lugupidamisega
Taavi Aas
ELL juhatuse esimees