08/04/14 (Türi)

KUTSE

ELL VOLIKOGU koosolek

Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek toimub 08. aprilli 2014.a. Türi Kultuurikeskuses, Hariduse 1, algusega kell 13.00.

ELL volikogu päevakorras (eelnõu):

1. Revisjonikomisjoni puuduvate liikmete valimised.

2. ELL esindajate nimetamine Regioonide Komiteesse.

3. Esindajate ja nende asendusliikmete nimetamiseks Omavalitsusliitude Koostöökogusse.

4. Esindajate nimetamine Vabariigi Valitsuse ja üleriigiliste omavalitsusliitude vaheliste läbirääkimiste töörühmadesse:
1) rahanduse- ja maksupoliitika töörühm;
2) hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm;
3) töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm;
4) majanduse, transpordi- ja teede ja IKT töörühm;
5) kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm;
6) keskkonna ja maaküsimuste töörühm.

5. RES 2015-2018 ja 2015. aasta riigieelarve koostamisega seonduvatest läbirääkimistest

5.1. üleriigiliste omavalitsusliitude poolt esitatud ettepanekud RES 2015-2018 ja 2015.a.riigieelarve osas;

5.2. Rahandusministeeriumi 2014 kevadine majandusprognoos ja kohalike omavalitsuste tuluprognoos lähtudes kevadprognoosist.

5.3. Läbirääkimiste ajakava.

6. ELL juhatuse esimehele hüvitise määramine.

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1. Kokkuvõte 26.-27. märtsil toimunud Linnade ja Valdade Päevadest.

7.2. Lühiülevaade projektist “Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes”

Koosoleku materjalid (.zip)

Lugupidamisega
Taavi Aas
ELL juhatuse esimees