12/03/13 (Põltsamaa)

KUTSE

ELL VOLIKOGU koosolek

Eesti Linnade Liidu VOLIKOGU koosolek toimub teisipäeval 12. märtsil 2013 algusega kell 13.00 Põltsamaal, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses (Veski tn 4)

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga RES 2014-2017 ja 2014. aasta riigieelarve küsimustes.
1.1. Ettepanekud rahanduse valdkonnas
1.2. Ettepanekud hariduse valdkonnas
1.3. Ettepanekud sotsiaalvaldkonnas
1.4. Ettepanekud kultuurivaldkonnas
1.5. Ettepanekud teehoiu ja transpordi valdkonnas
1.6. Ettepanekud keskkonnahoiu valdkonnas
1.7. Ettepanekud IKT valdkonnas
1.8. Ettepanekud väliskoostöö ja regionaalhalduse valdkonnas

2. Ettepaneku esitamine regionaalministrile eelarveläbirääkimiste planeeringute töörühma moodustamiseks. Jüri Võigemast

3. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine ELL poolt. Kaimo Käärmann-Liive

4. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise praegusest etapist. Jüri Võigemast

5. ELL ettepanekute ettevalmistamisest Riigikogu kultuurikomisjonile Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) II lugemiseks. (Tähtaeg 15.03.2013) Hille Ilves

6. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise küsimus. Hille Ilves

7. ELL 2013. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusummade lõikes. Jüri Võigemast

8. X Linnade ja Valdade Päevade korraldamise otsustamine 2014. aasta märtsis. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.
9.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar, veebruar 2013. Tiit Kirss
9.2. Riigieelarve eraldised kohalike teede hooldeks kütuseaktsiisist 2004-2013. Tiit Kirss
9.3. ESF programm “Õppenõustamissüsteemi arendamine” lõppemisest ja edasistest kavadest. Hille Ilves
9.4. Info: ilmunud on raamat „Eesti ajaloolistel linnaplaanidel“ 1584-2011. Jüri Võigemast

Juhatuse ja volikogu koosolekute materjalid (.zip fail)
Taavi Aas
juhatuse esimees

NB! ELL volikogu koosolekule järgnevalt on Põltsamaa linnal kavandatud osalejatele E-Piima külastus.

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Protokoll PDF failina