16/02/10 (Tallinn)

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU
UUE KOOSSEISU 1. KOOSOLEKU AJAKAVA

Tallinn, Hotell Viru Konverentsikeskus, 16. veebruar 2010 10:00-12:45

09:30-10:00 Esindajate registreerimine

10:00-10:15 Volikogu koosoleku rakendamine

10:15-10:30 ELL organisatsioon ja tegevus

10:30-10:50 Valimiskorra tutvustamine ja juhatuse valimine

10:50-11:10 Kohalike omavalitsuste tegevusruum 2010

11:10-11:15 Juhatuse valimistulemuste kinnitamine

11:15-11:30 Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine

11:30-11:50 Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011

11:50-11:55 Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine

11:55-12:10 Juhatuse aseesimeeste valimine

12:10-12:30 ELL 2010. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusumma lõikes

12:30-12:35 Juhatuse aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine

12:35-12:45 Jooksvad küsimused

12:45 Lõuna

Päevakorraga seonduvad materjalid saate alla laadida lehelt siit: Failid

ELL volikogu koosoleku otsus nr 1 (allkirjastatud) – 1 lehel
Slaidikava ELL organisatsioon ja tegevus – 12 lehel
Slaidikava KOV tegevusruum 2010 – 14 lehel
Volikogu istungi protokoll