25/05/04 (Tallinn)

Eesti Linnade Liidu volikogu I koosolek toimub teisipäeval 25. mail 2004 algusega kell 13.00 Tallinna Linnavolikogu saalis.

Eesti Linnade Liidu volikogu koosoleku päevakord (eelnõu):

1. Volikogu koosoleku avamine ja rakendamine. Jaanus Tamkivi – ELL juhatuse esimees, Kuressaare linnapea

2. Valimiskorra kinnitamine. Jüri Võigemast – ELL asedirektor

3. Juhatuse valimine. Valimiskomisjoni esimees.

4. ELL-i välissuhtluse tegevussuunad. Toivo Riimaa – ELL asedirektor

5. Juhatuse valimistulemuste kinnitamine. Valimiskomisjoni esimees.

6. Juhatuse esimehe valimine ja revisjonikomisjoni valimine. Valimiskomisjoni esimees.

7. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimised 2004. Jaanus Tamkivi – ELL juhatuse esimees, Kuressaare linnapea

8. Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine. Valimiskomisjoni esimees.

9. Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine. Valimiskomisjoni esimees.

10. Aseesimeeste valimine. Valimiskomisjoni esimees.

11. ELL 2003. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Jaak Aab – ELL tegevdirektor

12. Aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine. Valimiskomisjoni esimees.

13. Jooksvad küsimused.

ELL-i volikogu koosoleku protokoll

Valimiskord (eelnõu)

ELL volikogu koosoleku töökord (eelnõu)

ELL-i välissuhtluse tegevussuunad (projekt)

Materjalid