09/11/04 (Jõgeva)

Eesti Linnade Liidu volikogu toimub 9. novembril 2004 kell 13 Jõgeva Kultuurikeskuses Jõgeva linnas, Aia tn 6.

Päevakord:

1. Jõgeva linnapea tervitus ning lühiülevaade omavalitsuse sõlmküsimustest.
2. Kohalike omavalitsuste 2004. aasta tulude täiendamise vahendite jaotusest. Tiit Kirss, Jüri Võigemast
3. Puuetega inimeste hooldajatoetuse maksmise kohalikele omavalitsustele üleandmisest ning Valitsuse ja Omavalitsusliitude kokkuleppe eelnõu seaduse rakendamiseks. Ille Allsaar
4. Üldhariduse investeeringuvahendite jaotusest kohalike omavalitsuste vahel 2005. aastal. Jaanus Tamkivi, Jüri Võigemast
5. Riigieelarvest kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite jaotusest. Jaanus Tamkivi, Tiit Kirss
6. ELL büroo põhimääruse vastuvõtmine. Peep Kirsima
7. Eesti Linnade Liidu esindajate nimetamise korra kinnitamine (protseduur ELL esindajate nimetamiseks). Peep Kirsima
8. Muud küsimused.
8.1. 4. novembri Omavalitsusliitude Koostöökogu koosolekust. Jaanus Tamkivi, Jaak Aab
8.2. Haridusreformi eelnõu menetlemisest. Ille Allsaar
8.3. Eelarveläbirääkimiste tulemuste tutvustamisest Riigikogus. Jüri Võigemast
8.4. Kontaktpäevast WTC Tallinnaga. Toivo Riimaa

09.11.04 ELL volikogu koosoleku protokoll

Eesti Linnade Liidu esindajate nimetamise kord

Eesti Linnade Liidu büroo põhimäärus