30.01.2004 Eestseisuse koosolek

30.01.2004. aastal toimus Vanematekogu eestseisuse koosolek, kus vastavalt 12. detsembri Vanematekogu koosoleku otsusele sai valitud Omavalitsusliitude Vanematekogule eestseisus, mille koosseisu kuuluvad Sulev Mäeltsemees, Sulev Lääne, Toomas Mendelson, Robert Närska, Juhan Sillaste, Jüri Võigemast, Aivar Kaldjärv, Jaan Pöör, Kaidi Roots, üleriigiliste liitude juhatuste esimehed ja büroode direktorid.

1. VK peavanema ja asepeavanema valimine.
2. VK tegevuskavast.
3. Üleriigiliste liitude läheneva 85. aastapäeva tähistamisest
4. Kohalalgatatud küsimused.

Omavalitsusliitude Vanematekogu eestseisuse protokoll nr 1