Üldkoosolek 27.02.2018

Eesti Linnade Liidu (ettepanek – Eesti Linnade ja Valdade Liidu) üldkoosolek toimub 27. veebruaril 2018 a.

Läbi arutatud
ELL juhatus ja volikogu
12. september 2017

EESTI LINNADE (LINNADE JA VALDADE) LIIDU ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosoleku toimumise aeg: 27. veebruar 2018

Üldkoosoleku toimumise koht: Tallinn

Päevakorras (ettepanek):

1. Üldkoosoleku rakendamine
avamine, üldkoosoleku juhataja valimine, päevakorra ja reglemendi kinnitamine, mandaatkomisjoni ja redaktsiooni¬komisjoni moodustamine, informatsioonid, tervitused

2. ELL tegevusperioodi 2014-2017 aruande kinnitamine.

3. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu põhikirja muudatused.

4. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu tegevussuunad aastateks
2018-2021.

5. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu liikmemaksu alused.

6. Vaba mikrofon

7. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu üldkoosoleku kokkuvõte ja koosoleku lõpetamine.

’* Liidu üldkoosolekule järgneb Liidu volikogu uue koosseisu esimene koosolek

’* Liidu üldkoosoleku päevakorra eelnõu koostamisel on lähtutud ELL põhikirjast ning ELL ja EMOL poolt 09.06.2017 allkirjastatud juhatuste ühiste kavatsuste kokkuleppest kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks.

Dokumendid:
– Üldkoosoleku päevakorra eelnõu .doc  .pdf
– Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu põhikirja muudatused .doc  .pdf
– Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevussuunad 2018–2021 (eelnõu) .docx  .pdf
Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuste ühiste kavatsuste kokkulepe kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks (.pdf)
– Eesti Linnade /Linnade- ja Valdade/ Liidu 2018. aasta liikmemaks .doc  .pdf
– Liikmemaks 2018, selgitus .doc  .pdf
Eesti Linnade (Linnade Ja Valdade) Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosoleku päevakord .doc  .pdf
– Esindajate arv Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul ja volikogus .xls  .pdf

Kõik dokumendid .zip failina