Üldkoosolek 27.02.2018

Eesti Linnade Liidu (ettepanek – Eesti Linnade ja Valdade Liidu) üldkoosolek toimub 27. veebruaril 2018 a.

Läbi arutatud
ELL juhatus ja volikogu
12. september 2017

EESTI LINNADE (LINNADE JA VALDADE) LIIDU ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosoleku toimumise aeg: 27. veebruar 2018

Üldkoosoleku toimumise koht: Tallinn, Viru Sokos Hotels konverentsikeskus

Päevakorras (ettepanek):

1. Üldkoosoleku rakendamine
avamine, üldkoosoleku juhataja valimine, päevakorra ja reglemendi kinnitamine, mandaatkomisjoni ja redaktsiooni¬komisjoni moodustamine, informatsioonid, tervitused

2. ELL tegevusperioodi 2014-2017 aruande kinnitamine.

3. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu põhikirja muudatused.

4. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu tegevussuunad aastateks
2018-2021.

5. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu liikmemaksu alused.

6. Vaba mikrofon

7. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu üldkoosoleku kokkuvõte ja koosoleku lõpetamine.

’* Liidu üldkoosolekule järgneb Liidu volikogu uue koosseisu esimene koosolek

’* Liidu üldkoosoleku päevakorra eelnõu koostamisel on lähtutud ELL põhikirjast ning ELL ja EMOL poolt 09.06.2017 allkirjastatud juhatuste ühiste kavatsuste kokkuleppest kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks.

Dokumendid:
– Üldkoosoleku päevakorra eelnõu .doc  .pdf

– Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu põhikirja muudatused .doc  .pdf

Seletuskiri Eesti Linnade Liidu põhikirja muudatusettepanekute juurde .doc  .pdf

– Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevussuunad 2018–2021 (eelnõu) .docx  .pdf

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuste ühiste kavatsuste kokkulepe kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks (.pdf)

– Eesti Linnade /Linnade- ja Valdade/ Liidu 2018. aasta liikmemaks .doc  .pdf

– Liikmemaks 2018, selgitus .doc  .pdf

Eesti Linnade (Linnade Ja Valdade) Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosoleku päevakord .doc  .pdf

– Esindajate arv Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul ja volikogus .xls  .pdf

– Näidis: …linna-/vallavolikogu otsuse eelnõu – esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku .docx  .pdf

– Näidis: …linna-/vallavolikogu otsuse eelnõu – osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus .docx  .pdf

Kõik dokumendid .zip failina.

Ühtsest linnade ja valdade üleriigilise koostöö korraldusest, lihtsalt meeldetuletuseks (slaidikava, .pdf)