Kontaktinfo

Eesti Linnade Liit
Ahtri 8, III korrus
Tallinn 10151
Tel: +372 69 43 411
info@ell.ee
Reg. nr. 80185947

Töötajate kontaktid (e-posti aadressi vaatamiseks kliki nimel):

Jüri Võigemast
– tegevdirektor, tel: 69 43 410, mob: 56 473 498
* büroo töö juhtimine ja korraldamine
* liidu suhete korraldamine valitsusasutuste, teiste riiklike institutsioonidega ning muude asutuste ja organisatsioonidega 
* juhatuse koosolekute ja muude ürituste ettevalmistamine
* liidu esindamine vastavalt põhikirjale ja juhatuse volitustele
* suhted avalikkusega

arendusdirektor, tel: 69 43 412
* regionaalareng, haldusreform, EL struktuurifondid
* kohaliku omavalitsuse eelarve tulud ja kulud
* kohaliku omavalitsuse korraldus
* materjalide ettevalmistamine ja koordineerimine

Inga Köster – juhiabi, tel: 69 43 411, mob: 52 86 974, Skype: inxbin
* liidu asjaajamine, dokumendihaldus, arhiivi pidamine
* koosolekute tehniline ettevalmistamine ja teenindamine
* personalitöö
* Linnade Päeva, liidu volikogu ja juhatuse koosolekute protokollimine

Toivo Riimaa – asedirektor, tel: 69 43 415, Skype: toivoriimaa
* liidu välissuhete alase töö korraldamine ja koordineerimine 
* liidu esindajana ametkondlike nõukogude ning ametkondadevaheliste komisjonide ja töörühmade töös ning riiklikes ja muudes koostööprojektides osalemine 
* liidu esindamine rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides ja teiste riikidega loodud koostööorganites
* välisprojektide juhtimine, koordineerimine ja aruandlus 

Tiit Kirss – nõunik, tel: 69 43 414
* liidu tegevussuundade ja- kavade eelnõude väljatöötamine ning tegevusperioodi aruannete koostamine
* liidu tegevuse, sealhulgas õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine järgmistes valdkondades: kohaliku omavalitsuse korraldus, kohalike omavalitsuste eelarve tulud ja kulud, maksukorraldus, haldusterritoriaalne korraldus, regionaalareng, ruumiline planeerimine, välisabi ja laenud, teed, transport, maakorraldus ning statistika
* liidu volikogu ja juhatuse koosolekute otsuste projektide ettevalmistamine
* liidu komisjonide ja töörühmade töös ning projektides osalemine
* liidu esindajana ametkondlike nõukogude ning ametkondadevaheliste komisjonide ja töörühmade töös ning riiklikes ja muudes koostööprojektides osalemine

Hille Ilves – nõunik, tel: 69 43 423, Skype: hille125
* liidu tegevuse, sh õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine järgmistes valdkondades: sotsiaalhoolekanne, haridus, tervishoid ja- kaitse, kultuur, noorsootöö, tööhõive,  sport ja kehakultuur
* liidu komisjonide ja töörühmade töös ning projektides osalemine
* liidu esindajana ametkondlike nõukogude ning ametkondadevaheliste komisjonide ja töörühmade töös ning riiklikes ja muudes koostööprojektides osalemine 

Anne Läns – nõunik, tel: 69 43 413
* liidu tegevuse, sh õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine järgmistes valdkondades: haldus- ja ühinguõigus, kaubandus, teenindus, turism, ehitus, ettevõtlus, konkurents, tarbijakaitse, korrakaitse, päästeteenistus, kodakondsus ja migratsioon
* eelnõude infosüsteemi (EIS) liidu arvamuste sisestamine ning büroosiseselt eelnõude menetlemise korraldamine ja arvestuse pidamine 
* liidu õigusaktide ja lepingute sisuline ning normitehniline ettevalmistamine
* liidu komisjonide ja töörühmade töös ning projektides osalemine 
* liidu esindajana ametkondlike nõukogude ning ametkondadevaheliste komisjonide ja töörühmade töös ning riiklikes ja muudes koostööprojektides osalemine 

 Irja Alakivi – konsultant, tel: 69 43 417
* liidu tegevuse, sh õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine keskkonnakaitse ja säästva arengu valdkonnas
* liidu komisjonide ja töörühmade töös ning projektides osalemine 
* liidu esindajana ametkondlike nõukogude ning ametkondadevaheliste komisjonide ja töörühmade töös ning riiklikes ja muudes koostööprojektides osalemine 
* liidu ja Soome Omavalitsusliidu koostöö korraldamine 

Kaimo Käärmann-Liive  konsultant, tel: 69 43 418, Skype: kaimokaarmann
* Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni ning Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti riikliku delegatsiooni töö sisuline ja tehniline koordineerimine
* liidu tegevuse, sealhulgas õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine järgmistes valdkondades: riigihange, korruptsioon, rahvastik ja informaatika
* liidu komisjonide ja töörühmade töös ja projektides osalemine 
* liidu esindajana ametkondlike nõukogude ning ametkondadevaheliste komisjonide ja töörühmade töös ning riiklikes ja muudes koostööprojektides osalemine 
* liidu esindaja Euroopa Liidu institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide komisjonide, töörühmade ja võrgustike töös ning projektides osalemine 
* kohalike omavalitsuste portaali (http://portaal.ell.ee) toimetamine

Marliis Rettau – pressiesindaja, tel: 69 43 412
* liidu meediasuhete juhtimine
* kohalike omavalitsuste portaali (http://portaal.ell.ee) toimetamine

Aigi Sander – pearaamatupidaja, tel: 69 43 421
* ELL raamatupidamine
* finantsaruandlus
* eelarve täitmise arvestus
* eelarveväliste sihtotstarbeliste laekumiste ja kulutuste arvestus

Tiiu Madal – üleriigiliste omavalitsuliitude Brüsseli esindaja
mobiil Belgias: + 32 49 707 10 83
tel. Brüsseli kontoris: + 32 2 21 38 220
tel. ELL büroos: 69 43 416
faks Brüsselis: +32 2 25 50 12 95
e-post: brussel@ell.ee

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu Brüsseli esindus:
Square de Meeûs 1 (asukoht kaardil)
4. korrus
B-1000 Brussels
Belgium

* Meili saatmiseks klõpsa nimele