Kontaktinfo

Eesti Linnade ja Valdade Liit
Roosikrantsi 12, B korpus, II korrus
Tallinn 10119
Tel: +372 60 43 001
info@elvl.ee
Reg. nr. 80185947

Töötajate kontaktid (e-posti aadressi vaatamiseks kliki nimel):

Jüri Võigemast
– tegevdirektor, tel: 60 43 014, mob: 56 473 498
* büroo töö juhtimine ja korraldamine
* liidu suhete korraldamine valitsusasutuste, teiste riiklike institutsioonidega ning muude asutuste ja organisatsioonidega 
* juhatuse koosolekute ja muude ürituste ettevalmistamine
* liidu esindamine vastavalt põhikirjale ja juhatuse volitustele
* suhted avalikkusega

Inga Köster – juhiabi, tel: 60 43 001, mob: 52 86 974, Skype: inxbin
* liidu asjaajamine, dokumendihaldus, arhiivi pidamine
* koosolekute tehniline ettevalmistamine ja teenindamine
* personalitöö
* Linnade Päeva, liidu volikogu ja juhatuse koosolekute protokollimine

Jan Trei  asedirektor, tel: 60 43 006, mob: 51 688 06
* KOV valdkonnapoliitikad, koordinatsioon
* kohaliku omavalitsuse korraldus

Ott Kasuri – arendusjuht, tel: 60 43 013, mob: 51 79 788

Toivo Riimaa – asedirektor, tel: 60 43 016, Skype: toivoriimaa
* liidu välissuhete alase töö korraldamine ja koordineerimine 
* liidu esindajana ametkondlike nõukogude ning ametkondadevaheliste komisjonide ja töörühmade töös ning riiklikes ja muudes koostööprojektides osalemine 
* liidu esindamine rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides ja teiste riikidega loodud koostööorganites
* välisprojektide juhtimine, koordineerimine ja aruandlus 

Hille Ilves – nõunik, tel: 60 43 010, Skype: hille125
* liidu tegevuse, sh õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine järgmistes valdkondades: sotsiaalhoolekanne, haridus, tervishoid ja- kaitse, kultuur, noorsootöö, tööhõive,  sport ja kehakultuur
* liidu komisjonide ja töörühmade töös ning projektides osalemine
* liidu esindajana ametkondlike nõukogude ning ametkondadevaheliste komisjonide ja töörühmade töös ning riiklikes ja muudes koostööprojektides osalemine 

Kaimo Käärmann-Liive – nõunik, tel: 60 43 003, Skype: kaimokaarmann
* Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni ning Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti riikliku delegatsiooni töö sisuline ja tehniline koordineerimine
* liidu tegevuse, sealhulgas õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine järgmistes valdkondades: riigihange, korruptsioon, rahvastik ja informaatika
* liidu komisjonide ja töörühmade töös ja projektides osalemine 
* liidu esindajana ametkondlike nõukogude ning ametkondadevaheliste komisjonide ja töörühmade töös ning riiklikes ja muudes koostööprojektides osalemine 
* liidu esindaja Euroopa Liidu institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide komisjonide, töörühmade ja võrgustike töös ning projektides osalemine 
* kohalike omavalitsuste portaali (http://portaal.ell.ee) toimetamine

Krista Kupits – nõunik, tel: 60 43 008

Sirje Ludvig – nõunik, tel: 60 43 002, mob: 50 23 000

Tiina Üksvärav – nõunik, tel: 60 43 017, mob: 53 44 3101

Märt Moll – nõunik, tel: 60 43 011, mob: 52 37 310

Mailiis Kaljula – nõunik, tel: 60 43 004, mob: 56 62 1771

Kalle Toomet – nõunik, tel: 60 43 009  mob: 50 63 488

Henri Pook – KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist ja projektijuht, tel: 51 69 291

Nevel Paju – KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist, tel: 53 48 3576

Marliis Rettau – nõunik, tel: 60 43 007
* liidu meediasuhete juhtimine
* kohalike omavalitsuste portaali (http://portaal.ell.ee) toimetamine

Ene Millert – raamatupidaja, tel: 60 43 005
* ELVL raamatupidamine
* finantsaruandlus
* eelarve täitmise arvestus
* eelarveväliste sihtotstarbeliste laekumiste ja kulutuste arvestus

Tiiu Madal – ELVL Brüsseli esindaja
mobiil Belgias: + 32 49 707 10 83
tel. Brüsseli kontoris: + 32 2 21 38 220
tel. ELL büroos: 60 43 012
faks Brüsselis: +32 2 25 50 12 95
e-post: brussel@elvl.ee

Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindus:
Square de Meeûs 1 (asukoht kaardil)
4. korrus
B-1000 Brussels
Belgium

* Meili saatmiseks klõpsa nimele