17/01/17

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 17. jaanuaril 2017 algusega kell 13.00, seekord Põlvas – Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis (Kesk tn 15).  ELL juhatuse koosolekud on kõigile liikmetele avatud.

Saabumine ja kohv kell 12.30-13.00;

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

13.00: Tervitus. Georg Pelisaar, Põlva vallavanem

1. Haldusreform – hetkeseis ja jätkuprotsessid. Mihhail Korb, riigihalduse minister

2. Ülevaade kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessist ELL vaates ning seisukoha kujundamine ELL tegevuste ettevalmistamiseks omavalitsuste valimisjärgseks perioodiks. Anneli Egel, Jüri Võigemast

3. Kohalike omavalitsuste eelarvete tasandusfond ja toetusfond 2017 ning selle jaotus. Tiit Kirss
KOV tasandusfond ja toetusfond 2017: http://www.fin.ee/tasandus-ja-toetusfond

4. ELL ettepanekute arutelu eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga riigi eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 ja 2018 aasta riigieelarve küsimustes ning esitamine volikogule. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

5. Riigikohtu lahend kohtuasjas nr 3-4-1-3-16, Haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kontroll. Anne Läns
Riigikohtu lahend kohtuasjas nr 3-4-1-3-16, Haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kontroll: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222582563

6. ELL 2017. aasta eelarve eelnõu II lugemine ja esitamine volikogule. Jüri Võigemast, Aigi Sander

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

8. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid.
9.1. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2016. Tiit Kirss

9.2. Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi raport “Kohaliku demokraatia olukorrast Eestis”. Kaimo Käärmann-Liive

9.3. EL Regioonide Komitee presidendi visiit Eestisse. Kaimo Käärmann-Liive

9.4. Ettevalmistustest liitumiseks Euroopa maastikukonventsiooniga. Maastik kui väärtus, pargid ja rohealad kui tervisliku elukeskkonna alusstruktuur. Irja Alakivi

Juhatuse koosolekule järgnevalt toimub vastvalminud ligi-nullenergia Põlva Riigigümnaasiumi külastus.

Jüri Võigemast                                                                                   
Tegevdirektor

 Juhatuse koosoleku dokumendid (.zip fail)