14/11/17

ELL JUHATUSE
koosoleku päevakord E
14. november 2017

KUTSE

ELL juhatuse koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 14. novembril 2017 algusega kell 13.00 ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III Korrus, Tallinn).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Rahandusministeeriumi ettepanek liikmelisuse ülevõtmiseks rahvusvahelises organisatsioonis (so Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus – Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Toivo Riimaa, Jüri Võigemast

2. Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE) ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) menetluse seis Riigikogus. Hille Ilves, Jüri Võigemast

  Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 520 SE

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 519 SE

3. ELL seisukohtade kavandamise korraldus 2018. aastal toimuvateks eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga. Tiit Kirss

4. Kohalike omavalitsuste volikogude 15.10.2017 valimiste tulemuste kokkuvõtte hetkeseis. Jüri Võigemast

5. Informatsioon ELL üldkoosoleku ja uue koosseisu esimese volikogu koosoleku (27. veebruar 2018) ettevalmistustest. Jüri Võigemast

  Vt. http://www.ell.ee/juhtimine/linnade-paev/uldkoosolek-27-02-2018/

6. ELL töörühma algatamine ühiste seisukohtade kavandamiseks EL 2021-2028 perioodiks ettevalmistamisel. Jüri Võigemast

7. Kohalike omavalitsuste IKT tegevuste seis ja uuendatud strateegia eelnõu tutvustus. Henri Pook, (ELL ja EMOL) KOV IKT kompetentsikeskuse spetsialist- projektijuht

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid.
9.1 Õpetajate töötasu alammäärade läbirääkimiste kohtumisest 08.11.2017. Hille Ilves, Jüri Võigemast

9.2 Ruumilise planeerimise rohelise raamatu koostamisest Rahandusministeeriumi (planeeringute osakond) poolt. Jüri Võigemas

Vt. https://planeerimine.ee/prr/

9.3 Informatsioon Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamise uuringu etapist. Jüri Võigemast, Angelika Kallakmaa-Kapsta

9.4 Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuar-oktoober. Tiit Kirss

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Juhatuse koosoleku dokumendid (.zip)