11/04/17

KUTSE

ELL juhatuse koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 11. aprillil 2017 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste finantsautonoomia suurendamine. Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond, nõunik
Slaidikava

2. Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) raport “Kohaliku demokraatia olukorrast Eestis”. Kaimo Käärmann-Liive

3. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste vaheprotokoll (täpsustamisel) riigi eelarvestrateegia 2018-2021 osas. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. Arutelude seis kohalikele omavalitsustele üle antavate ülesannete käsitlemisel. Jüri Võigemast

5. Ettepanek alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) muutmiseks.

6. Ettepanek riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) muutmiseks. Jüri Võigemast

7. Seisukoha võtmine üleriigilise kohaliku omavalitsuste liidu struktuuri küsimustes. Jüri Võigemast

8. Linnade suvepäevad 4.-6. augustil 2017 Jõgevamaal, Kuremaa järve ääres. Raivo Meitus, Jüri Võigemast

9. Tagasivaade 15.-16. märtsil 2017 toimunud XIII Linnade ja Valdade Päevadele ja järgmiste Linnade ja Valdade Päevade kavandamine. Jüri Võigemast

10. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

11. Muud küsimused ja informatsioonid.
11.1. Kohalikele omavalitsuste eelarvetele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta I kvartalis Tiit Kirss

11.2. Aruanne Eesti kohta – Euroopa Liidu keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine. Irja Alakivi
        
Jüri Võigemast    
Tegevdirektor

Juhatuse koosoleku dokumendid (.zip)

Pkp. 2 CLRAE poolt heaks kiidetud dokument – Kohalik demokraatia Eestis, soovitused:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168070401b
Selgitav memorandum soovituste juures (tekst, mis selgitab, mille põhjal soovitused koostati):
https://mycloud.coe.int/index.php/s/5kQnNJlBM2sQ2Sy?path=%2FEN%20-%20ENGLISH%2FReports#pdfviewer
Märkus: CLRAE dokumendid on tõlkimisel

Pkp. 5. Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 381 SE
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/e6a75dec-ed4b-4c38-9131-1b4916b301f8/Alkoholiseaduse%20ja%20reklaamiseaduse%20muutmise%20seadus

Pkp 6: Riigihangete seadus 204 SE
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/ecbd5b61-734c-41b1-bff5-a54f285bce53/Riigihangete%20seadus

Pkp 9. XIII Linnade ja Valdade Päevad 15.-16. märtsil 2017
http://portaal.ell.ee/18641

Pkp 11.2. Aruanne Eesti kohta – Euroopa Liidu keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine.
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ee_et.pdf